A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást folytató intézménye, amely a fenntartók megrendelői igényeinek megfelelően a Magyar Honvédség (MH) haderőnemei számára képez közép- és felső szintű katonai vezetőket. A kar a közel 150 éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés hagyományait megőrizve, ugyanakkor a 21. század kihívásainak eleget téve végzi a honvédtisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség állományának át- és továbbképzését. A korszerű ismeretek átadásán túl a kar nagy hangsúlyt fektet a honvédtisztjelölt hallgatók haza iránti elkötelezettségének növelésére és a katonai hagyományok tiszteletére. Az oktatás két helyszínen – a Hungária körúti campuson és a szolnoki légierőbázison – négy katonai intézetben folyik (Katonai Logisztikai Intézet, Katonai Üzemeltető Intézet, Katonai Vezetőképző Intézet és Katonai Repülő Intézet). A képzés során a hallgatók olyan rendszerszemléletű ismereteket, készségeket és képességeket sajátíthatnak el, amelyek alkalmassá teszik őket első munkakörük ellátására, önálló szakmai továbbképzésre, az előmeneteli rendben következő beosztások hosszú távú megalapozására. A honvédtisztjelöltek mindennapjait a zárt közösségben folytatott tanulás, a napirend szerinti élet, a fegyelem, a katonai vezetői magatartásra való felkészítés és a fizikai állóképesség megszerzése határozza meg.