Mentességet nyújt a nyelvvizsga díja alól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azoknak, akik a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezést nyújtanak be az intézmény valamely alapképzésére, osztatlan képzésére vagy mesterképzésére. A jelentkező egy alkalommal térítésmentesen vehet részt az – államilag elismert – Origó vizsgarendszerben, angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvből, általános, középfokú (B2), komplex nyelvvizsgán.

A nyelvvizsgát tevőknek egy jelentkezési lapot, valamint egy szerződést (3 eredeti példányban) kell hiánytalanul kitölteni, aláírni és benyújtani a nyelvvizsga_kozpont@uni-nke.hu email címre, valamint postai úton is a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nyelvvizsgaközpont részére (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11, levelezési cím: Budapest, Pf. 15. 1581.) A jelentkezés beérkezésének határideje: március 9. Az írásbeli nyelvvizsga április 4-én, a szóbeli nyelvvizsga április 1. és 9. között lesz.

Ha a jelentkező áprilisban vizsgázik, a nyelvvizsga bizonyítványa elkészül a júliusi dokumentumpótlási határidőig (felsőoktatási felvételi). A jelentkezést az Egyetem viszi fel az ELTE Origó Nyelvi Centrum elektronikus jelentkezési felületén.

A nyelvvizsga díja 28. 000 Ft, amelyet az NKE teljes egészében átvállal!

További információk ITT.