Katonai testnevelési bemutatót, egy katonai ellenőrző-áteresztő ponton bemutatott feladatsort és egy helikopter-leszállást is megtekinthetett az a mintegy félezer középiskolás diák, akik ellátogattak az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar január 26-i nyílt napjára.

A megnyitón a HHK, a Katasztrófavédelmi Intézet és a Ludovika Zászlóalj vezetői köszöntötték az érdeklődőket. Dr. Pohl Árpád ezredes szólt a karon folyó különböző alap- és mesterképzésekről, valamint a doktori iskolákról is. Külön kiemelte az állami légiközlekedési alapszakot, amely idén szeptemberben indul majd el és a hazai pilótaképzés megújulását várják tőle. A dékán előadásában elmondta, hogy a HHK hallgatói egyben honvédtisztjelöltek is, tehát tényleges katonai szolgálatot teljesítenek a Magyar Honvédség állományának tagjaiként. Aki ide jelentkezik, annak az átlagosnál jobb egészségügyi, fizikai és pszichikai képességekkel is kell rendelkeznie. „Mi nem nagy létszámokkal dolgozunk, itt nem tömegtermelés folyik”- fogalmazott Pohl Árpád, aki szerint a karon személyes kapcsolat alakul ki oktató és hallgató között. Emellett azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a Magyar Honvédség biztos életpályát kínál az itt végzetteknek. „Hazaszeretetre, helytállásra, bátorságra és bajtársiasságra neveljük hallgatóinkat”- tette hozzá a dékán.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusa ad helyet a Katasztrófavédelmi Intézetnek is, amelynek képzéseivel szintén megismerkedhettek a nyílt nap résztvevői. Dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes szólt a három katasztrófavédelmi szakirányról, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyre népszerűbbek a pályaválasztás előtt állók körében. A Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója szerint a tűzoltói pálya mellett az iparbiztonság és a katasztrófavédelem is komoly múlttal rendelkezik. Vass Gyula szólt arról is, hogy a katasztrófavédelmi szakemberek mindig is szorosan együttműködtek a honvédséggel a különböző természeti és ipari katasztrófák felszámolásában és ez a fajta szoros kapcsolat az oktatásban is megnyilvánul. „Az elhelyezkedési lehetőségek ebben a szakmában is kifejezetten jók”- tette hozzá az ezredes.

„Amíg a HHK az oktatásért, addig a Ludovika Zászlóalj a katonai szocializációért felelős”- mondta előadásában Sári Szabolcs ezredes. A zászlóalj parancsnoka hozzátette, hogy a két szervezet kapcsolata olyan szoros, hogy igazán nem is tudnának egymás nélkül működni. A zászlóalj a honvédtisztjelöltek általános katonai kiképzését biztosítja, így például szervezi az alaki foglalkozásokat, a harcászati feladatokat és a lövészetet is.

A katonai pálya iránt érdeklődők számára a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar képzései mellett a Szentendrén működő Altiszti Akadémia nyújt továbbtanulási lehetőséget a szakképzés területén. Dr. Vartman György alezredes elmondta, hogy jelenleg egy érettségivel és egy alapfokú nyelvvizsgával már be lehet kerülni a négy féléves altiszti képzésbe. Az Akadémia tanulmányi főnöke szerint egy megbízható, kiszámítható életpályát biztosító hívatást sajátíthatnak el azok, akik hozzájuk jelentkeznek.

A HHK nyílt napján megjelenő mintegy 500 érdeklődő részletes információkat is kaphatott a különböző képzésekről, a felvételi követelményekről és a katonai élet mindennapjaiba is bepillanthattak.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes