A képzés célja a vállalkozásokban és a közszférában praktizáló, műszaki alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a munkájuk során felmerülő gazdasági problémák megoldására – önállóan vagy egy ütőképes szakértői csapat értékes tagjaként – képessé váljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzett végzett hallgatók gazdálkodási és vezetési feladatokat teljesítenek a magas műszaki tartalmú létesítmények tervezési, kivitelezési, üzemeltetési, fejlesztési és felhagyási fázisaiban, kiemelten a vízügyi ágazat különböző területein. A posztgraduális szak moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újra belépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.

Szakképzettség: okleveles vízügyi közgazdász szakmérnök

  • matematikai statisztikai módszerek alkalmazása, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése,
  • a sikeres szervezetfejlesztéshez illetve vállalkozásszervezéshez és működtetéshez szükséges szervezési, tervezési, irányítási és vezetési ismeretek alkalmazása,
  • a felhasznált erőforrások teljesítményének és költséghaszon elemzésének elkészítése,
  • a komplex problémakezelés és a folyamatszervezés és irányítás rendszerszemléletű felhasználása,
  • a különböző pályázati rendszerek, a pályázatírás technikáinak és a pályázati folyamatok menedzselésének ismerete,
  • a korszerű munkaszervezési módszerek készségszintű alkalmazása, különös tekintettel a közmunkaprogramok szabályaira és rendszerére.

  • közép- és felsővezetői munkakör betöltésére a vízügyi ágazatban,
  • vállalati, műszaki és gazdasági funkciók egyesítése,
  • műszaki, gazdasági, tanácsadói, tervezői, kivitelezői és üzemeltetői munkakör betöltése különböző szervezeteknél és vállalkozásoknál.

A posztgraduális képzési program a műszaki diplomával rendelkezők részére vonatkozik, amelynek célja a műszaki területeken megszerzett tudás gyakorlati gazdálkodási, vezetés-szervezési ismeretekkel való kiegészítése. A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik műszaki egyetemi vagy főiskolai mérnöki alapfokozattal, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkeznek.