A képzés célja a jelentkező ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai vízrajzi ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a vízrajz területén megjelenő kihívások, a vízrajzi mérőhálózatok, mérőrendszerek, monitoring rendszerek tervezésére és üzemeltetésére, valamint a korszerű méréstechnikai, adatföldolgozási és adatkezelési feladatok magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátására.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Szakképzettség: vízrajzi szakmérnök

A munkaerőpiacon az alábbi ismereteknek, készségeknek megfelelő munkaköröket képesek ellátni a szakon végzett szakemberek:

  • vállalat, vállalkozás, települési önkormányzat, kormányzati szerv, nonprofit szervezet általános vízgazdálkodási feladatai;
  • monitoring és méréssorozatok tervezése, eredmények elemzése, döntéselőkészítő javaslatok készítése;
  • a vízrajzi mérések, vízgazdálkodási monitoring témaköreiben való szakmai tanácsadás;
  • vízgazdálkodási informatikai és térinformatikai rendszerek alkalmazása;
  • a vízrajz és vízgazdálkodás témaköreibe illeszkedő projektek megtervezése, forrásszerzés, pályázatok menedzselése.

Végzettjeink vállalkozások, önkormányzatok, állami és civil szervezetek vezető vagy szakértő beosztású mérnök munkatársaiként, a projektek tervezésére, menedzselésére, végrehajtására, ellenőrzésére és pályázatírás során a problémák professzionális és rendszerszemléletű megoldására alkalmazzák szakképzettségüket.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik legalább alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkeznek az alábbi szakok valamelyikén: építőmérnöki, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vízgazdálkodási agrármérnöki; vagy ezen szakoknak megfeleltethető főiskolai szintű képzésben.

A képzésre jelentkezőknek rendelkezniük kell alapvető mérnöki ábrázolási, fizikai, kémiai, biológiai ismeretekkel, és járatosnak kell lenniük általános geodéziai, hidrológiai, hidraulikai kérdésekben. Azok, akik oklevelüket egyéb szakokon szerezték, a képzésben egyedi elbírálás alapján, valamint a szükséges különbözeti vizsgák letétele mellett vehetnek részt.