A képzés során a hagyományos és új technológiákat és azok megvalósítását szolgáló műtárgyakat, berendezéseket, létesítésüket, üzemeltetésüket; a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseit és a fontosabb irányítási algoritmusokat; az üzemeltetéshez szükséges műszaki gazdasági és jogi ismereteket, valamint a kapcsolódó elméleti alapokat, ágazati és EU-ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Szakképzettség: okleveles vízellátás-csatornázás szakmérnök

A szakmérnöki (másoddiplomás) képzés célja a korábban, a mérnöki alapképzés keretében tanult anyag kiegészítése új, hangsúlyozottan a vízi közművekkel kapcsolatos ismeretekkel. A tananyag kiemelten foglalkozik:

  • a hagyományos és új technológiákkal és azok megvalósítását szolgáló műtárgyak, berendezések kialakításával, üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó elméleti alapokkal;
  • a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezésekkel és a fontosabb irányítási algoritmusokkal;
  • a vízi közmű szakterületen a tervezői és szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozásával;
  • az üzemeltetéshez szükséges műszaki, gazdasági és jogi ismeretekkel, ágazati és EU jogszabályokkal.

A főiskolai szakmérnöki továbbképzésben a szakirányú mérnöki oklevéllel, – valamint egyedi elbírálás keretében, előírt különbözeti vizsgák letétele mellett egyéb mérnöki ill. üzemmérnöki oklevéllel – és legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt.

A szakmérnöki továbbképzésben az építőmérnöki, környezetmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, biomérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, műszaki földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakokon végzettek, valamint egyedi elbírálás alapján, illetve az intézmény által megadott különbözeti vizsgák letétele mellett egyéb mérnöki, illetve üzemmérnöki oklevéllel vehetnek részt.