A képzés célja a jelentkezők ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai természetvédelmi és vízgazdálkodási ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a természetvédelem területén megjelenő vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások, illetve a vízgazdálkodás területén megjelenő természetvédelmi kérdések kezelésére, tervezési, hatósági felügyeleti és üzemeltetési jellegű feladatok és munkák magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátásra.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

Szakképzettség: természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök

A munkaerőpiacon az alábbi ismereteknek, készségeknek megfelelő munkaköröket képesek ellátni a szakon végzett szakemberek:

  • vállalat, vállalkozás, települési önkormányzat, kormányzati szerv, nonprofit szervezet általános természetvédelmi és vízgazdálkodási feladatai;
  • természetvédelmi, vízgazdálkodási problémák felismerése, azok műszaki, tudományos, jogi hátterének ismerete és megoldása;
  • monitoring és méréssorozatok tervezése, eredmények elemzése, döntés előkészítő javaslatok készítése;
  • a természetvédelmi vízgazdálkodási témakörben a törvényi előírásoknak megfelelő élőhely kezelés, élőhely védelem, fajvédelem, rekonstrukció tervezése;
  • természetvédelmi vízgazdálkodási térinformatikai rendszerek alkalmazása;
  • a természetvédelmi vízgazdálkodási témakörben való szakmai tanácsadás;
  • a természetvédelmi vízgazdálkodási témakörbe illeszkedő projektek megtervezése, forrásszerzés, pályázatok menedzselése.

Végzettjeink vállalkozások, önkormányzatok, állami és civil szervezetek vezető vagy szakértő beosztású mérnök munkatársaiként, a projektek tervezésére, menedzselésére, végrehajtására, ellenőrzésére és pályázatírás során a problémák professzionális és rendszerszemléletű megoldására alkalmazzák szakképzettségüket.

Mindazok, akik egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettséggel rendelkeznek, elsősorban a következő szakokon: építőmérnök, környezetmérnök, természetvédelmi mérnök, agrármérnök, erdőmérnök, tájépítész mérnök, kertészmérnök.

A képzésre jelentkezőknek rendelkezniük kell alapvető mérnöki ábrázolási, fizikai, kémiai, biológiai ismeretekkel, és járatosnak kell lenniük általános geodéziai, geotechnikai, talajtani kérdésekben. Azok, akik oklevelüket egyéb szakokon szerezték, a képzésben egyedi elbírálás alapján, valamint a szükséges különbözeti vizsgák letétele mellett vehetnek részt.