A hallgatók elsajátítják az árvíz- és belvízvédekezési feladatok helyszíni operatív irányítását, a védekezést irányító szervezet szakfeladatait, az árvíz- és belvízvédelem szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok megoldási lehetőségeit; a szakhatósági feladatok emelt szintű ellátását, valamint az árvíz- és belvízvédelem szakterületen tervezői, szakértői, valamit az építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének alapismereteit.

Szakképzettség: okleveles árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök

  • az árvíz- és belvízvédekezési feladatok helyszíni operatív irányítása; a védekezést irányító szervezet keretében szakfeladatok önálló megoldása;
  • az árvíz- és belvízvédelem szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok önálló megoldása; szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása;
  • az árvíz- és belvízvédelem szakterületen tervezői, szakértői, valamit az építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik BSc építőmérnöki alapfokozattal, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkeznek. Azok, akik egyetemi vagy főiskolai oklevelüket egyéb mérnöki szakokon szerezték, a képzésben egyedi elbírálás alapján előírt különbözeti vizsgák letétele mellett vehetnek részt.

A képzési idő 4 félév, félévente 3×1 hét, levelező tagozat jellegű, 400 tanórában, konzultációs előadások, tantermi gyakorlatok és kiscsoportos foglalkozások formájában. A képzés részét képezi, hogy a hallgatók az 1. és a 3. félévet követően 3-3 napos belföldi szakmai tanulmányúton vesznek részt.