Az NKE rendkívül eredményes tudományos diákköri tevékenységet folytat, amelybe bárki bekapcsolódhat.

Mind a négy karon működnek Tudományos Diákkörök, amelyeknek elsődleges célja a hallgatók szakmai tevékenységének elősegítése, képességeinek fejlesztése. A TDK-k előadásokon kívül, informális keretek között igyekeznek támogatni a hallgatókat a tudományos pályájuk elején. Kiugrási lehetőséget biztosítanak és hozzájárulnak a szakmai, tudományos fejlődésed elősegítéséhez, mindezt úgy, hogy segítenek elmélyedni a tananyag megértésében is.

Minden karon ősszel és tavasszal megrendezésre kerül az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, amelyekre a hallgatók elkészítik TDK-dolgozatukat, és különböző szekciókon belül versenyeznek egymással.
Bővebb információ a Tudományos Diákkörökről és az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákról az Egyetem honlapján érhető el.

ÁKK:   https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tdk
HHK:  https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/kari-tudomanyos-diakkor
NETK: https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/tudomanyos-diakkor
RTK:    https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkor

Szakkollégiumok

Az egyetemen több szakkollégium működik, amelyek szellemi és közösségi műhelyként segítik az elhivatott és motivált hallgatók fejlődését. Érdeklődési körödnek megfelelően több szakkollégiumhoz lehet csatlakozni.

 1. Szent György Szakkollégium
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Szent György Szakkollégiuma 2008-ban alakult meg. A Rendészettudományi Kar BA képzéseiben nappali munkarendben tanuló egyetemi hallgatók szakkollégiumi tagsága egy szemeszternyi időtartam junior státusban való eltöltésével keletkezik, mely során bizonyíthatják rátermettségüket a szakkollégiumi munka, illetve a tudományos élet tekintetében, ezáltal teljes jogú tagokká válhatnak. A diákszervezet teljes jogú aktív tagsága maximálisan harminc főt ölelhet fel, akik feladataikat öt bizottságba szerveződve végzik: Tanulmányi, Programszervező, Gazdasági és Pályázati, Kommunikációs, valamint Személyügyi Bizottság. A Szakkollégium aktív tagjaiból álló Taggyűlése a diákszervezet legfőbb döntéshozó szerve. A Szakkollégium tevékenységét a Kar oktatói közül választott Igazgató és Igazgatóhelyettes(ek) koordinálják. A Szakkollégium életében nagy szerepet vállalnak az ún. senior tagok, akik diplomás szakemberekként adják át tapasztalataikat, ha tehetik, részt vesznek a szervezet programjain, illetve segítenek azok lebonyolításában.
  Bővebben a szakkollégiumról az Egyetem honlapján lehet tájékozódni:
  https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/szent-gyorgy-szakkollegium
 1. Magyary Zoltán Szakkollégium
  A Magyary Zoltán Szakkollégium főleg a közigazgatás területei iránt érdeklődőknek nyújt teret a szakmai fejlődéshez és kiteljesedéshez. Felállításának célja 2001-ben az volt, hogy az egyetemi oktatás által nyújtott alapvető tudásanyagon túlmutatva olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáljon a hazai, és nemzetközi közigazgatás területéről, amely tagjai számára mélyebb és átfogóbb felkészültséget biztosít a közigazgatás területén, ezáltal magasabb színvonalon képzett, a szakmai és a munkaerő-piaci elvárásoknak, kihívásoknak jobban megfelelni képes „közigazgatászokat” képezve a közszféra számára. A Magyary Zoltán Szakkollégium tagjaként nem csupán konferenciákon és különböző eseményeken való részvételre van lehetőség, gyakran utazásokkal és kirándulásokkal egybekötve sajátítják el a szükséges tudást.
  Bővebben a szakkollégiumról az Egyetem honlapján lehet tájékozódni:
  https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/magyary-zoltan-szakkollegium
 1. Biztonságpolitikai Szakkollégium
  A Biztonságpolitikai Szakkollégiumot alapvetően civil hallgatók hozták létre a nemzet szolgálatának céljából. Kiemelkedő feladatuknak tartják együtt egy biztonságos társadalom és jövő felépítését, és ennek érdekében előadásokat és különböző helyzetgyakorlatokat szerveznek tagjaik számára, ezzel gyakorlatiasabbá téve tudásukat. A szakkollégium teret nyújt a hallgatók számára nemcsak az önálló gondolkodásra, de írásaik publikálására és saját előadások megtartására is.
  Bővebben a szakkollégiumról az Egyetem honlapján lehet tájékozódni:
  https://uni-nke.hu/oktatas/szakkollegiumok/biztonsagpolitikai-szakkollegium
 1. Nemzetbiztonsági Szakkollégium
  A Nemzetbiztonsági Szakkollégium mottójának a „Biztonság, védelem, nemzetbiztonsági tudatosság” hármasát tartja. Főbb kutatási területei a nemzetbiztonság, a stratégiai tanulmányok, és a hadtudomány. Mint minden szakkollégium, a Nemzetbiztonsági Szakkollégium is igyekszik az elméleti képzés mellett gyakorlati tudással is szolgálni, melyet nagyobb valószínűséggel tudnak kamatoztatni a hallgatók későbbi életük során, épp ezért tartják fontosnak egy problémaközpontú, gyakorlatorientált és világviszonylatokban gondolkodó szemlélet kialakítását.
  Bővebben a szakkollégiumról az Egyetem honlapján lehet tájékozódni:
  https://nbi.uni-nke.hu/szakkollegium/kuldetes
 1. Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának Had- és biztonságtechnikai mérnöki, Gépészmérnöki illetve Közlekedésmérnöki szakos hallgatóinak egy része a kari tanáccsal és a hallgatói önkormányzattal közösen hozta létre a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégiumot 2010 februárjában. A szervezet legfőbb célja olyan interdiszciplináris képzés biztosítása elsősorban a műszaki tudomány hallgatói számára, melyben megjelennek a tanrendben nem szereplő, a tananyaggal mégis összefüggő témakörök, információbiztonság, vagyonvédelem és hobbielektronika illetve számos egyéb tekintetében; releváns tudással kiegészítve az egyetemi tanulmányokat. Mindemellett a közösség és kapcsolatrendszerek építése, a kulturális programok, valamint a minősített szakkollégiumi cím elnyerése és fenntartása is kiemelt szerepet kap a feladataik sorában. A szakkollégium életében a fő hangsúlyt a szakmai előadások, workshopok, és meghívott előadókkal történő nyílt fórumok jelentik. Tagjaink több tudományos rendezvényen is aktívan részt vettek és vesznek továbbra is, mint szervezők, segítők vagy egyszerű hallgatók.
  Bővebben a szakkollégiumról az Egyetem honlapján lehet tájékozódni:
  https://www.uni-nke.hu/oktatas/szakkollegiumok/puskas-tivadar-muszaki-szakkollegium
 1. Ostrakon Szakkollégium
  Az Ostrakon Szakkollégium legfontosabb erényének a csapatban való munkát, az összetartást tekinti, ezért is a mottója: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Magukat főképp politikaelemző és államelméleti diákkörként definiálják, melynek célja, hogy tagjaiból olyan emberek váljanak, akik felelősen gondolkodnak, a világot kritikusan szemlélik, de mégis cselekvőképesek, szorgalmasak, kitartóak, motiváltak. Legfontosabb pedig, hogy valóban egymást segítve, közösen haladjanak céljaik felé, és segítség egymást az „egyetemista élet rögös útján”.
  Bővebben a szakkollégiumról az Egyetem honlapján lehet tájékozódni:
  https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/ostrakon-szakkollegium