A klasszikusnak számító rendőrségi munka mellett ma már számos szakterületen bizonyíthatják képességüket mindazok, akiket különösen vonz a rendészeti pálya. Az NKE Rendészettudományi Karán végzettek így például elhelyezkedhetnek a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, továbbá a Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati rendészeti szférában is, hiszen a kar ezen szervek számára képez tiszti, közalkalmazotti, köztisztviselői és kormánytisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, felsőfokú szakképzettségű rendészeti szakembereket.

A Rendészettudományi Kar a hazai és a nemzetközi felsőoktatás elismert műhelyévé vált, és népszerű a felvételizők körében is. A nagy érdeklődés annak is köszönhető, hogy oktató- és nevelőmunkánknak mindig is az volt a célja, hogy hallgatóinkat az általuk választott pályára magas szinten és sokoldalúan készítsük fel. A képzés speciális jellegéből adódóan arra törekszünk, hogy erősítsük a hivatástudatot és a szakértelmet, mert megbízható, magas színvonalú tudást kívánunk átadni, és felvértezni hallgatóinkat az elvárt magatartásformákkal, személyiségjegyekkel, mivel hitvallásunk szerint csak elhivatott és felkészült hallgatók tudnak tisztként helyt állni a rendészeti szerveknél.

A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató intézményében négy alapképzési és két mesterképzési szakon sajátíthatják el leendő szakmájuk ismeretanyagát. Akik pedig tudományos szinten is szeretnék űzni munkájukat, azok a Rendészettudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat.
A Rendészettudományi Kar nappali tagozatos hallgatói egyben tisztjelöltek is, akik ösztöndíjszerződés alapján valamely rendészeti szervvel állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Mindez a biztos elhelyezkedést is garantálja számukra a diploma megszerzését követően. Hallgatóink iránt nagy a kereslet, az NKE pályakövetési rendszere (DPR) szerint a végzettek 98%-a el tudott helyezkedni.

Néhány szó a katasztrófavédelemről

A gyerekkori álmokban az egyik leggyakrabban megjelenő tűzoltói munka mellett ma már sokkal összetettebb életpályamodellt kínál a katasztrófavédelem területe. A Rendészettudományi Kar által meghirdetett, de az önálló karközi intézetként működő Katasztrófavédelmi Intézetben megvalósuló képzések teljesen átszövik ezt a szakterületet a tűzvédelemtől kezdve az iparbiztonságig bezáróan. Az itt tanuló hallgatók – a szakiránytól függően- megismerik például a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat, vagy például a veszélyes anyagok különféle szállításával kapcsolatos előírásokat.
A diploma utáni elhelyezkedés ezen a területen is szinte garantált, hiszen az ösztöndíjszerződés alapján foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztjelöltek tanulmányaik befejezése után hivatásos állományba kerülnek. Az alapképzést elvégző hallgatók a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél helyezkedhetnek el.

Az RTK-n, a honvédtisztképzéshez hasonlóan, a mindennapok itt is kissé zártabb körülmények között telnek, de számos program segíti a tisztjelölteket is a hallgatói életben való részvételben.

Kiknek ajánljuk?

  • azok számára, akiket érdekel a rendészeti szervek munkája
  • akikben van kitartás, és képesnek érzik magukat arra, hogy megkövetelt alaki és formai követelmények szerint éljenek már hallgatóként is
  • akik vágynak arra, hogy egy összetartó közösség részeként tanuljanak és dolgozzanak
  • akik biztos életpályára, kiszámítható karrierre vágynak