A közszolgálat nemzetközi vonatkozásai iránt érdeklődő fiataloknak sok szempontból unikális képzési rendszert kínál az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Az egyedülálló magyar és angol nyelvű képzési kínálat, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek és gyakornoki programok versenyképes tudást nyújtanak az itt végzettek számára. Mindez stabil elhelyezkedési lehetőségeket biztosít számukra a hazai és európai uniós igazgatásban, a nemzetközi szervezetekben, a versenyszférában, a nem kormányzati szervezeteknél, valamint a védelmi szektor különböző szintjein.

A kar az oktatás mellett széleskörű kutatásokat folytat a közigazgatás-tudomány, politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, had- és rendészettudomány, közgazdaságtan, valamint a nemzetközi és európai jog kapcsolódó területein. A tanszéki kutatómunkán kívül a karon működik a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ, valamint az Amerika Tanulmányok Kutató Központ. Mindkettő egyedülálló a saját területén, így a velük való együttműködés értékes szakmai és kutatási tapasztalatot biztosít a kutatás és elemzés iránt érdeklődő fiatalok számára. Az alapképzettség birtokában lehetősége van a hallgatóknak a NETK, ill. az ÁKK mesterképzésein való továbbtanulásra, majd a későbbiekben a doktori fokozat megszerzésére. A két éve alapított karon egyre színesebb a hallgatói élet is.

Akik professzionális állami, kormányzati, közigazgatási karriert szeretnének, azoknak a legjobb hely az NKE. Többnyire már a kötelező szakmai gyakorlat alatt sikerül állást találnotok. A magánszférán kívül az EU intézményeiben, illetve a közigazgatás valamennyi szintjén, közszolgálati szerveknél, önkormányzatoknál minisztériumokban, más állami szerveknél, gazdasági társaságoknál, bankoknál, biztosító társaságoknál, nemzetközi nagyvállalatoknál és non-profit intézményeknél nagy a kereslet a szaknyelvet is jól beszélő, korszerű tudással rendelkező szakemberek iránt.

Kiknek ajánljuk?

  • mindazok számára, akiket érdekel a diplomácia világa
  • akik vonzódnak a nemzetközi és külpolitika kérdésekhez
  • aki szeretnének széles körű felkészítést kapni nemzetközi munkakörre
  • akik egy fiatalos, dinamikus, multikulturális közösségben szeretnének tanulni
  • akiket vonz a biztonság-és védelem politika és szeretnének szakértőként ilyen területen elhelyezkedni