Repülésirányító, híradós, harckocsizó. Néhány példa azon katonai szakmák közül, amelyek az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán (HHK), az ország egyetlen katonai oktatást folytató intézményében sajátíthatóak el. A közép- és felső szintű katonai vezetőket képző intézményben három alapszakon és négy mesterszakon zajlik a képzés, amelynek végén két doktori iskola is várja a tudomány iránt még inkább elkötelezett hallgatókat.

A honvédtisztjelöltek a Magyar Honvédség állományának tagjaiként a civil életben megszokotthoz képest kissé zártabb közösségben élik mindennapjaikat, amelyből azonban nem hiányozhatnak a hallgatói élet könnyedebb pillanatai sem. Emellett rendszeres havi alapilletményben, tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban és élelmezési ellátásban részesülnek a kar hallgatói. Diplomájukkal a kezükben biztos jövőre számíthatnak, hiszen a Magyar Honvédség szolgálati jogviszonyt létesít velük és kinevezik őket első tiszti beosztásukba.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a több mint kétszáz éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés hagyományait megőrizve végzi a honvéd tisztjelöltek szakmai felkészítését. Három Intézet – a Katonai Vezetőképző Intézet, a Katonai Üzemeltető Intézet és a Katonai Logisztikai Intézet – keretein belül folyik a képzés, valamint a képzéseinket is megalapozó hadtudományi és katonai műszaki kutatás. Mindhárom intézet jól felkészült, magasan képzett oktatókkal,- és korszerű szaktantermekkel, laborokkal, nemzetközi szintű gyakorlatokkal várja a hallgatókat.

A doktori iskoláinkban (Hadtudományi Doktori Iskola és Katonai Műszaki Doktori Iskola) megszerzett doktori (PhD) -fokozat birtokosa jó esélyekkel indulhat mind az állami, mind a versenyszférában a legkülönbözőbb szakterületeken magasabb vezetői, oktatói és kutatói munkakörökért folytatott versenyben. Katonai felsővezetői szakirányú továbbképzésünk, valamint át- és továbbképző tanfolyamaink szintén magas színvonalú, egyedi tudásbázist biztosítanak a résztvevőknek.

A nyelvi készségek elsajátítását az Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ biztosítja; angol nyelven általános, valamint szaknyelvi jelleggel, akár STANAG 3 szintig, illetve a francia nyelv tekintetében a megfelelő szintű ARMA nyelvvizsga letételéig juthat el a hallgató.

Azok, akik tanulmányaik mellett egyéb szakmai, tudományos vagy szervezési kérdésekkel foglalkozó körökben is tevékenykedni szeretnének, megtehetik ezt az immár 10. évfordulóját ünneplő Biztonsági Szakkollégium, vagy a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium keretei között, illetve a tudományos diákköri és a hallgatói önkormányzati szerveződéseken belül.

Kiknek ajánljuk?

  • azoknak, akiket érdekel a honvédség, a haditechnika, a katonai szervezetek világa
  • akikben van kitartás, vezetői ambíció, bátorság és hazaszeretet
  • akik képesek csoportban dolgozni, önállóan dönteni, s elviselni az ezzel járó felelősséget
  • akik biztos, kiszámítható életpályát szeretnének egy életre szóló közösségben