Mivel foglalkozik egy közigazgatási szakember?

Nagyon leegyszerűsítve: az állammal, annak ügyeivel, és az állampolgárokkal. Nem is gondolunk rá, de mindennapi életünket folyamatosan átszövi a közigazgatás: ha személyi igazolványra van szükségünk, vagy jogosítványra, ha szeretnénk házasodni, építkezni, lakást venni, mindig az államhoz kell fordulni, hogy ezeket az ügyeket intézni tudjuk.
Az elmúlt években fontos változások történtek az állam feladatainak meghatározásában, így az ehhez kapcsolódó képzések is új értelmet nyertek. A bővülő állami feladatkör egyre több és egyre képzettebb szakembert kíván meg a közigazgatás különböző területein: minisztériumokban, állami és önkormányzati hivatalokban. Az NKE-n, mint a hazai közigazgatási képzés intézményi bázisán, minden olyan képzés megtalálható, amely a modern, hatékony közigazgatás kialakításához s fenntartásához szükséges szürkeállomány utánpótlását biztosítja. Az alapképzést elvégző hallgatók az állam működésének szinte valamennyi területén el tudnak helyezkedni a helyi önkormányzatoktól kezdve a kormányzati szervekig. Utóbbiak esetében a karrier magasabb szintjeit is elérhetik azok, akik az Államtudományi és Közigazgatási Kar mesterképzéseit választják.

A 2017 szeptemberében induló osztatlan államtudományi mesterképzési szak pedig már a professzionális állami vezetői karrierre készít fel és doktori címmel is jár. A karon szerzett végzettséggel szinte biztos az elhelyezkedés a munkaerőpiacon, a kiszámítható életpályát pedig a jogszabályok által garantált előmeneteli lehetőség is biztosítja. A tudományos munka iránt elkötelezettek pedig Közigazgatás-tudományi Doktori iskolában bizonyíthatják képességüket. Az Államtudományi és a Közigazgatási Karon hagyományosan élénk hallgatói élet zajlik, ebből a szempontból ez az NKE legszínesebb kara.

Akik professzionális állami, kormányzati, közigazgatási karriert szeretnének, azoknak a legjobb hely az NKE. Többnyire már a kötelező szakmai gyakorlat alatt sikerül állást találnotok. A magánszférán kívül az EU intézményeiben, illetve a közigazgatás valamennyi szintjén, közszolgálati szerveknél, önkormányzatoknál minisztériumokban, más állami szerveknél, gazdasági társaságoknál, bankoknál, biztosító társaságoknál, nemzetközi nagyvállalatoknál és non-profit intézményeknél nagy a kereslet a szaknyelvet is jól beszélő, korszerű tudással rendelkező szakemberek iránt.

Kiknek ajánljuk?

  • mindazok számára, akik fontosnak tartják a közösséget, s éreznek magukban elhivatottságot, hogy az állampolgárokat szolgálják
  • akik professzionális állami vezetői karrierre vágynak
  • akik kormányzati és közigazgatási karrierben gondolkodnak
  • akiket érdekel a katonai és rendőri hivatásrend is
  • akik kiszámítható előmenetelt biztosító életpályára vágynak az állami szerveknél