A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) képzési programjai a kormányzati és közigazgatási szervek, valamint a külképviseletek, a nemzetközi és európai uniós intézmények nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel ruházzák fel a hallgatókat. Az egyedülálló magyar és angol nyelvű képzési kínálat, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek és gyakornoki programok versenyképes tudást nyújtanak a végzettek számára. A NETK kiemelt feladata, hogy biztosítsa a szakmai utánpótlást a külképviseleteken, illetvea hazai közigazgatás külügyi és európai integrációs érintettségű területein. Ezért a képzések a potenciális munkáltatók igényeinek megfelelően kialakított, gyakorlat- és problémaorientált elemekből állnak. Hallgatóinknak lehetősége van arra is, hogy külföldi részképzésekben vegyenek részt.

A NETK az oktatás mellett széleskörű kutatásokat folytat a közigazgatás-tudomány, politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, had- és rendészettudomány, közgazdaságtan, valamint a nemzetközi és európai jog kapcsolódó területein. A kar alapképzései lehetőséget adnak hallgatóinknak a NETK, ill. az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) mesterképzésein való továbbtanulásra, majd a későbbiekben a doktori fokozat megszerzésére, de lehetőség van arra is, hogy a végzettek az NKE szakirányú továbbképzésein folytassák tanulmányaikat.

Elhelyezkedés:
A nemzetközileg is versenyképes tudásnak, a külföldi ösztöndíj- és gyakornoki programoknak köszönhetően az itt szerzett végzettség stabil elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a hazai és európai uniós igazgatásban, a nemzetközi szervezetekben, a versenyszférában, a nem kormányzati szervezeteknél, valamint a védelmi szektor különböző szintjein. A képzések során elsajátított kompetenciák lehetővé teszik, hogy végzett hallgatóink képessé váljanak az elsajátított tudásanyag gyakorlati hasznosítására. A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterszakon végzettek a Honvédelmi Minisztériumban, a Magyar Honvédségben, a titkosszolgálatoknál, a rendvédelmi szerveknél, ill. kormányzati hivatalokban helyezkedhetnek el szakértőként. A megfelelő tapasztalat megszerzése után egyéni lehetőségek nyílnak a nemzetközi szervezeteknél és vállalatoknál való elhelyezkedésre. Lehetőség van továbbá hivatásos szerződéses, vagy tartalékos tiszti pályára lépni.