A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) képzési programjai a kormányzati és közigazgatási szervek, valamint a külképviseletek, a nemzetközi és európai uniós intézmények nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel ruházzák fel a hallgatókat.

Az egyedülálló magyar és angol nyelvű képzési kínálat, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek és gyakornoki programok versenyképes tudást nyújtanak a végzettek számára. A NETK kiemelt feladata, hogy biztosítsa a szakmai utánpótlást a külképviseleteken, illetve a hazai közigazgatás külügyi és európai integrációs érintettségi területein. Ezért a képzések a potenciális munkáltatók igényeinek megfelelően kialakított, gyakorlat- és problémaorientált elemekből állnak. Hallgatóinknak lehetősége van arra is, hogy a külföldi részképzésekben vegyenek részt.

A NETK az oktatás mellett széleskörű kutatásokat folytat a közigazgatás-tudomány, politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, had- és rendészettudomány, közgazdaságtan, valamint a nemzetközi és európai jog kapcsolódó területein. A kar alapképzései lehetőséget adnak hallgatóinknak a NETK, ill. az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) mesterképzésein való továbbtanulásra, majd a későbbiekben a doktori fokozat megszerzésére, de lehetőség van arra is, hogy a végzettek az NKE szakirányú továbbképzésein folytassák tanulmányaikat.