Az itt végzettek az aktuális biztonság- és védelempolitikai, illetve speciális stratégiai elemzések elkészítésére, biztonsági és válsághelyzetek értékelésére, továbbá az eredményes szakmai tevékenységhez szükséges humán erőforrások, speciális eszközök és módszerek szakszerű alkalmazására kapnak felkészítést. A végzett szakemberek kulcsszerepet látnak el a titkos adat- és információgyűjtés területén, a terrorelhárításban, továbbá a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek, valamint a védelmi igazgatás szervei közötti szakmai kooperációban is.

A képzést a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hirdeti meg, az oktatás a Nemzetbiztonsági Intézetben zajlik.

Szakképzettség: Okleveles nemzetbiztonsági szakértő

Választható specializációk:
• katonai nemzetbiztonsági
• polgári nemzetbiztonsági
• terrorelhárítási

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A nemzetbiztonsági szakra csak a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába tartozók, valamint a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú tisztjei jelentkezhetnek állományába tartozók jelentkezhetnek, amennyiben rendelkeznek kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatásával.

Differenciált szakmai ismeretek:

A mintatanterv elérhetősége:
http://nbi.uni-nke.hu/uploads/media_items/tanulmanyi-tajekoztato-msc-2015.original.pdf

A hallgatók a saját küldő nemzetbiztonsági szervezetüknél töltik az előírt szakmai gyakorlatot.

Bemeneteli követelmény:
Az EU valamely hivatalos nyelvéből, vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török.
Kimeneteli követelmény:
Az EU valamely hivatalos nyelvéből, vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török.