A Nemzetbiztonsági Intézet által gondozott képzés az NKE Rendészettudományi Kar képzései között kerül meghirdetésre. A képzés célja polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más, a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre feljogosított szervek – így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Rendőrség, Terrorelhárítási Központ, ügyészség – számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő ismerettel a képzés mesterszakon történő folytatásához.

Szakképzettség: polgári nemzetbiztonsági szakértő

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

  • humán felderítő
  • technikai felderítő
  • terrorelhárítási

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A szakra jelentkezők köre korlátozott csak a polgári vagy katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába tartozók jelentkezhetnek, amennyiben rendelkeznek kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatásával.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.