A Nemzetbiztonsági Intézet az NKE karközi intézete, amelynek képzéseit a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hirdeti meg, de az oktatás az intézet három tanszékének valamelyikén – Katonai és Polgári Nemzetbiztonsági, valamint Terrorelhárítási Tanszékein – történik. A leendő nemzetbiztonsági szakértők a nemzetbiztonság, vezetés- és szervezéselmélet, alkotmányjog, szociológia, valamint az államigazgatási, nemzetközi közjogi és szakmai jogi területeken szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket.

A végzettek jellemzően katonai, polgári nemzetbiztonsági, illetve terrorelhárítási területeken tevékenykednek. Munkájuk során a nemzetbiztonságot fenyegető kockázatok és veszélyek elemzését és értékelését végzik, az erre létrehozott szervezeteket vezetik, gondoskodnak a szükséges, rendszerint titkos adatok és információk beszerzésének megszervezéséről, elemzéséről és értékeléséről, továbbá azok hasznosításáról.

Ezekre a képzésekre középiskolások nem jelentkezhetnek. A nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szak csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozóak számára elérhető.

Szakképzettség: nemzetbiztonsági szakértő

A képzés során a hallgatók a katonai nemzetbiztonsági specializációt választhatják.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A nemzetbiztonsági szakra csak a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozók jelentkezhetnek, amennyiben rendelkeznek kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatásával.

A hallgatók a saját küldő nemzetbiztonsági szervezetüknél töltik az előírt szakmai gyakorlatot.

Bemeneteli követelmény:
angol nyelvből tett államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat

Kimeneteli követelmény:
Az EU valamely hivatalos nyelvéből, vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török.