A 2016/2017. tanévtől indult el a katasztrófavédelem mesterképzési szak első évfolyama.

A levelező munkarendben folyó képzés elsősorban a katasztrófavédelem alapképzési szak szakirányait integrálja, ugyanakkor a képesítésnél nagy hangsúlyt fektetünk a vezetői képességek és kompetenciák fejlesztésére.
A cél, hogy a mesterképzési szakon végzettek megismerjék a katasztrófavédelmi szervek irányításához és vezetéséhez szükséges jogi ismereteket, biztonság- és humánpolitikát, a tervezés és szervezés módszertanát. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a szükséges vezetéspszichológiai, vezetői kommunikációs és katasztrófavédelmi szervezési ismereteket. Az államilag támogatott katasztrófavédelem mesterképzési szakra a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából, a munkáltató támogató nyilatkozatának benyújtásával lehet jelentkezni. Az önköltséges mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik a szükséges alapvégzettséggel rendelkeznek.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi szakemberek képzése, akik a Belügyminisztériumnál, a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági szakterületeken. Képesek a munkavégzés során fellépő szituációk elemzésére, a felmerült problémák rendszerszemléleti alapon történő megoldására.

A differenciált szakmai törzsanyag elsajátítása után alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, katasztrófavédelmi problémakörök tudományos igényű elemzésére és a következtetések levonására.
Elsajátítják a rendészeti szakvizsga és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam követelményei szerinti ismereteket. Alkalmassá válnak tanulmányaik befejezésével doktori (PhD) képzésben tanulmányaik folytatására.

 • Információ technológia
 • Humánpolitikai tanulmányok
 • Vezetés- és szervezéselmélet módszertana
 • Biztonságpolitika
 • Vezetéspszichológia
 • Vezetői kommunikáció
 • Kockázat és következményelemzés
 • Katasztrófavédelmi gazdasági erőforrások

 • Meteorológia és klimatológia
 • Katasztrófavédelem jogi rendszere
 • Katasztrófavédelem szervezése 1-2.
 • Köz- és védelmi igazgatás
 • Vezetői tréning
 • Hatósági együttműködés
 • Közigazgatási esettanulmányok
 • Szabadon választható: esélyegyenlőség vagy katasztrófa földrajz

 • Veszélyes létesítmények
 • Iparbiztonság 1-2.
 • Iparbiztonsági események kezelése
 • Katasztrófavédelmi egészségügyi biztosítás,
 • Tűzvédelem és mentésirányítás 1-2.,
 • Tűzvédelmi esettanulmányok,
 • Katasztrófavédelmi logisztika,
 • Polgárvédelmi műveletek 1-2.
 • Nemzetközi segítségnyújtás rendszere szabadon választható: rendészettudomány elmélete vagy tudományos kutatás módszertana

Diplomamunka kredit: 20 kredit

A diploma megszerzésének feltétele 2 hét (60 óra) szakmai gyakorlat teljesítése, amelyre a második félévben kerül sor. A szakmai gyakorlatot a hallgató által választott a diploma a munkára való felkészülést szolgáló szakterületen kell eltölteni.

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Levelező állami ösztöndíjas képzésen az általános szabályok:
Az előzetes kreditelismerési eljárást lehetőleg a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően kell kezdeményezni. A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát kell az egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályának (1101 Hungária krt. 9-11./ 6-os épület) elküldenie.

Ezek az alábbiak:

 • a teljes leckekönyv
 • hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolás
 • továbbá az oklevél, az elismerendő, hitelesített teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot

Másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti. A kreditelismerési kérelmet az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: EKÁVB) határozatban bírálja el. A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 7-ig kell benyújtani.
Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.
– amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, az oklevél minősítéséről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett jelentkezőket.

A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

Levelező munkarendű, önköltséges képzése esetén általános szabályok:
Az előzetes kreditelismerési eljárást lehetőleg a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően kell kezdeményezni. A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát kell az egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályának (1101 Hungária krt. 9-11./ 6-os épület) elküldenie.

Ezek az alábbiak:

 • a teljes leckekönyv
 • hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolás
 • továbbá az oklevél, az elismerendő, hitelesített teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot

Másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti. A kreditelismerési kérelmet az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: EKÁVB) határozatban bírálja el. A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 7-ig kell benyújtani.
Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.
– amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, az oklevél minősítéséről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett jelentkezőket.