A 2016/2017. tanévtől indult el a katasztrófavédelem mesterképzési szak első évfolyama.

A levelező munkarendben folyó képzés elsősorban a katasztrófavédelem alapképzési szak szakirányait integrálja, ugyanakkor a képesítésnél nagy hangsúlyt fektetünk a vezetői képességek és kompetenciák fejlesztésére.
A cél, hogy a mesterképzési szakon végzettek megismerjék a katasztrófavédelmi szervek irányításához és vezetéséhez szükséges jogi ismereteket, biztonság- és humánpolitikát, a tervezés és szervezés módszertanát. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a szükséges vezetéspszichológiai, vezetői kommunikációs és katasztrófavédelmi szervezési ismereteket. Az államilag támogatott katasztrófavédelem mesterképzési szakra a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából, a munkáltató támogató nyilatkozatának benyújtásával lehet jelentkezni. Az önköltséges mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik a szükséges alapvégzettséggel rendelkeznek.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi szakemberek képzése, akik a Belügyminisztériumnál, a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági szakterületeken. Képesek a munkavégzés során fellépő szituációk elemzésére, a felmerült problémák rendszerszemléleti alapon történő megoldására.
A differenciált szakmai törzsanyag elsajátítása után alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, katasztrófavédelmi problémakörök tudományos igényű elemzésére és a következtetések levonására.
Elsajátítják a rendészeti szakvizsga és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam követelményei szerinti ismereteket. Alkalmassá válnak tanulmányaik befejezésével doktori (PhD) képzésben tanulmányaik folytatására.

• Információ technológia
• Humánpolitikai tanulmányok
• Vezetés- és szervezéselmélet módszertana
• Biztonságpolitika
• Vezetéspszichológia
• Vezetői kommunikáció
• Kockázat és következményelemzés
• Katasztrófavédelmi gazdasági erőforrások

• Meteorológia és klimatológia
• Katasztrófavédelem jogi rendszere
• Katasztrófavédelem szervezése 1-2.
• Köz- és védelmi igazgatás
• Vezetői tréning
• Hatósági együttműködés
• Közigazgatási esettanulmányok
• Szabadon választható: esélyegyenlőség vagy katasztrófa földrajz

• Veszélyes létesítmények
• Iparbiztonság 1-2.
• Iparbiztonsági események kezelése
• Katasztrófavédelmi egészségügyi biztosítás,
• Tűzvédelem és mentésirányítás 1-2.,
• Tűzvédelmi esettanulmányok,
• Katasztrófavédelmi logisztika,
• Polgárvédelmi műveletek 1-2.
• Nemzetközi segítségnyújtás rendszere szabadon választható: rendészettudomány elmélete vagy tudományos kutatás módszertana

Diplomamunka kredit: 20 kredit

A diploma megszerzésének feltétele 2 hét (60 óra) szakmai gyakorlat teljesítése, amelyre a második félévben kerül sor. A szakmai gyakorlatot a hallgató által választott a diploma a munkára való felkészülést szolgáló szakterületen kell eltölteni.

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Levelező állami ösztöndíjas képzésen az általános szabályok:
Az előzetes kreditelismerési eljárást lehetőleg a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően kell kezdeményezni. A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát kell az egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályának (1101 Hungária krt. 9-11./ 6-os épület) elküldenie. Ezek az alábbiak:
• a teljes leckekönyv
• hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolás
• továbbá az oklevél, az elismerendő, hitelesített teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot
Másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti. A kreditelismerési kérelmet az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: EKÁVB) határozatban bírálja el. A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 7-ig kell benyújtani.
Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.
– amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, az oklevél minősítéséről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett jelentkezőket.
A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

Levelező munkarendű, önköltséges képzése esetén általános szabályok:
Az előzetes kreditelismerési eljárást lehetőleg a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően kell kezdeményezni. A jelentkezőnek a kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok hitelesített másolatát kell az egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Oktatásszervezési Osztályának (1101 Hungária krt. 9-11./ 6-os épület) elküldenie. Ezek az alábbiak:
• a teljes leckekönyv
• hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolás
• továbbá az oklevél, az elismerendő, hitelesített teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot
Másolatot az eredetiről elkészítve a tanulmányi adminisztrációért felelős szervezeti egység, a tantárgyi programot a kiállító intézmény is hitelesítheti. A kreditelismerési kérelmet az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a továbbiakban: EKÁVB) határozatban bírálja el. A kreditelismerési kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 7-ig kell benyújtani.
Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett fokozatot.
– amennyiben az oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, az oklevél minősítéséről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, kivéve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett jelentkezőket.