A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (KVI) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai felügyelete mellett működik. Az önálló karközi intézet három egyetemi tanszéket – Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék, Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék, Iparbiztonsági Tanszék –, valamint egy oktatásszervezési osztályt foglal magába.

A KVI-hez felvételt nyert hallgatók a hároméves katasztrófavédelmi alapképzési szakon nappali és levelező munkarendben, a kétéves katasztrófavédelem mesterképzési szakon levelező munkarendben folytathatnak tanulmányokat. Az intézet olyan felsőoktatási portfóliót kínál, amely az alapképzéstől a doktori képzésig, a megrendelő igényeinek megfelelően biztosítja a katasztrófavédelmi szakemberek utánpótlását. Az intézet az egyetem Hungária körúti campusán működik, képzéseit a Rendészettudományi Kar hirdeti meg.

Az államilag támogatott levelező képzésekre és a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány nappali munkarendben folyó képzésére csak a katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományából lehet pályázni. Erről érdemes az egyetem weboldalán tájékozódni.

Az első évfolyamos, nappali munkarendben tanuló hallgatók a felvételt követően öthetes rendészeti alapkiképzésen vesznek részt. Ennek során elsajátítják a rendvédelmi szerveknél megkövetelt alaki szabályokat, megismerik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működését és szervezeti kultúráját. Az első évben térítésmentes ellátás mellett a hallgatók vállalják a kötelező kollégiumi elhelyezést és bentlakást. Az alapkiképzést követi a tűzoltói alaptanfolyam, ahol a hallgatók megismerik a tűzoltás és műszaki mentés alapismereteit, valamint a szolgálatellátás alapszabályait.

A szakiránynak megfelelő szakismeretek elsajátításán túl a tisztjelölt hallgatók részére folyamatos szervezeti szocializációt biztosító képzés folyik a Rendvédelmi Tagozat és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával. Az első félév végén a hallgatók tisztjelölti alapvizsgát, majd esküt tesznek. Ezt követően – a szolgálati és szervezeti foglalkozások mellett – szakmai tanfolyamok elvégzésével készülnek fel az első tiszti beosztásuk ellátására. Ennek keretében többek között veszélyes áru szállítási ellenőri, katasztrófavédelmi mobil laboratórium kezelői, kényszerintézkedések alkalmazási, elsősegélynyújtó és szolgálati gépjármű vezetési tanfolyamokat végeznek.