A szak célja olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi, elméleti és gyakorlati módszertani ismeretek, szakmai képességek, továbbá legalább egy idegen nyelv (angol) ismerete birtokában vezetni tudják a rájuk bízott katonai szervezetet.
Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek továbbá a nemzetközi szervezetek, így többek között a NATO, EU, ENSZ, EBESZ keretében törzstiszti és egyéb vezetői beosztásokat ellátni.

Szakképzettség: okleveles katonai vezető

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

  • Alapozó modul 10 kredit (17 %);
  • Szakmai törzsmodul 14 kredit (27 %);
  • Differenciált szakmai modul 32 kredit (50 %);
  • Szabadon választható modul 4 kredit (6 %);
  • Diplomamunka 10 kredit (17 %);

A HHK-n mesterképzésben meghirdetett szakokra – a civil képzések kivételével – csak a tiszti állomány századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagjai jelentkezhetnek, akik a Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkeznek.

Hadművészet története, hadtudományi ismeretek, közgazdaságtan, katonaföldrajz, katonai térképészet és geoinformatika, logisztika, védelmi tervezés, haditechnika, katonai műveletek elmélete és gyakorlata, információs műveletek.

Összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata, hadászat, összhaderőnemi hadműveleti-elmélet, harcászat, katonai metodika, gyakorlati hadműeleti-harcászati felkészítés, katonai vezetéselmélet és gyakorlat.

Az oklevél megszerzésének feltétele 1 hét szakmai gyakorlat végrehajtása a második félévben.

Mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből, államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített középfokú „B2” komplex típusú STANAG 6001 2.2.2.2 nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.