A cél olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a fegyveres erők, rend- és katasztrófavédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás, a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemelten a NATO-rendszerekkel együttműködő – vezetéstechnikai rendszerek biztonságos működtetésének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítására.

Szakképzettség: okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező

A mesterszakon folyó képzés specializációi:

 • Infokommunikációs;
 • Kommunikációs;
 • Informatikai;
 • Információbiztonsági
 • Rejtjelfelügyeleti
 • Információs műveletek

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Alapozó modul 32-56 kredit;
 • Szakmai törzsanyag 10-30 kredit;
 • Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető (diplomamunkával együtt) 52-60 kredit
 • Diplomamunka védés 20 kredit;
 • Szabadon választható tárgyak 6 kredit;

Informatikai rendszerek és szervezésük alapjai, kommunikációs rendszerek és szervezésük alapjai, a vezetéstechnikai rendszerek védelmének alapjai, felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek alapjai;

Informatikai rendszerek és alkalmazások, az informatika-alkalmazás megszervezése, informatikai rendszerek tervezése és szervezése, informatikai rendszerek működtetése, felügyelete, informatikai fejlesztés és beszerzés, kommunikációs rendszerek tervezése és szervezése, kommunikációs hálózatmenedzsment, a Magyar Köztársaság kommunikációs infrastruktúrája, az információbiztonság tervezése, szervezése, fizikai, személyi és dokumentumbiztonság, informatikai rendszerek biztonsága, kommunikációs rendszerek biztonsága, a rejtjelbiztonság elmélete és megvalósítása, elektronikai ellentevékenység és -védelem, információs műveletek technikai alapjai, információs műveletek humán összetevői, információs műveletek vezetése, további specifikus ismeretek;

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.