A képzés célja katonai vezető szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű elméleti és gyakorlati módszertani ismeretek, szakmai képességek, továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete birtokában képesek a rájuk bízott, üzemeltetéssel foglalkozó katonai szervezetek vezetésére, békében és háborúban egyaránt. A végzett hivatásos állományú tisztek megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek feladataikat e rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A szakon kis létszámú képzés folyik szakirányok nélkül.

Szakképzettség: okleveles katonai üzemeltető

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

  • Alapozó modul 30 kredit;
  • Szakmai törzsanyag (diplomamunka készítéssel együtt: 24 kredit;
  • Diplomamunka védés 6 kredit;
  • Szabadon választható tárgyak 3 kredit;

Katonai műszaki rendszerek üzemeltetése, információs műveletek, szakharcászat.

A HHK-n mesterképzésben meghirdetett szakokra – a civil képzések kivételével – csak a tiszti állomány századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagjai jelentkezhetnek, akik a Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkeznek.

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél, intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő. A szakmai (csapat) gyakorlat teljes ideje a képzés alatt: 2 hét.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.