A képzés célja olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a Magyar Honvédség részére, akik szilárd közszolgálati, harcászati és hadműveleti ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és gyakorlat elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt.

Szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

  • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-10 kredit
  • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit
  • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-27 kredit
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit
  • A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
  • A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 30%

A HHK-n mesterképzésben meghirdetett szakokra – a civil képzések kivételével – csak a tiszti állomány századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagjai jelentkezhetnek, akik a Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkeznek.

Közgazdaságtan-katonai gazdaságtan, katonai műszaki ismeretek, biztonságpolitika, honvédelmi jog, döntéspszichológia, katonai műveletek szociológiája, katonai kommunikáció elmélete és gyakorlata.

Hadtudományi és hadelméleti ismeretek, katonai műveletek elmélete és gyakorlata, honvédelmi igazgatás, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, védelemgazdaságtan, döntéselőkészítő módszerek, katonai logisztikai folyamatok.

Logisztikai informatika, logisztikai törzsszolgálat és nemzetközi gyakorlat, szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása, nem háborús műveletek logisztikai támogatása, összhaderőnemi ellátási lánc, technológiai fejlődés és katonai logisztika, esettanulmányok a katonai logisztikában.

A szakmai gyakorlat időtartama legalább két hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.