A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) az ország egyetlen katonai oktatást folytató intézménye, amely a fenntartók igényeinek megfelelően a Magyar Honvédség (MH) haderőnemei számára képez katonai vezetőket.

A kar a közel 150 éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés hagyományait megőrizve, ugyanakkor a 21. század kihívásainak eleget téve végzi a honvéd tisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség állományának át- és továbbképzését. A korszerű ismeretek átadásán túl a kar nagy hangsúlyt fektet a honvédtisztjelölt hallgatók haza iránti elkötelezettségének növelésére és a katonai hagyományok tiszteletére.

Az oktatás két helyszínen – Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson ( Budapest) és az MH 86. Szolnok Helikopterbázison (Szolnok) – négy katonai intézetben folyik (Katonai Logisztikai Intézet, Katonai Üzemeltető Intézet, Katonai Vezetőképző Intézet és Katonai Repülő Intézet). ). Ezen túlmenően a HHK hallgatói természetesen az NKE többi polgárához hasonlóan élvezik a Ludovika Campus valamennyi előnyét.

A képzés során a hallgatók olyan rendszerszemléletű ismereteket, készségeket és képességeket sajátíthatnak el, amelyek alkalmassá teszik őket első tiszti beosztásuk ellátására, önálló szakmai továbbképzésre, az előmeneteli rendben következő beosztások hosszú távú megalapozására.

A honvéd tisztjelöltek a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjaként, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek katonai szolgálatot. Az egyetemi tanulmányokon túl a zászlóalj biztosítja a tiszti hivatásra történő felkészüléshez szükséges katonai szocializáció szervezeti kereteit (napirend szerinti élet, 24 órás szolgálatok, készenléti feladatok, gyakorlatok).