A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel (három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, valamint angol nyelvből államilag elismert B2 szintű
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik). További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt. A nemzetbiztonsági szakra csak a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozók jelentkezhetnek, amennyiben rendelkeznek kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatásával.

Érettségi vizsgakövetelmények:
alkalmassági vizsga (Alk.) és kettőt kell választani:

 • belügyi rendészeti ismeretek vagy
 • magyar nyelv és irodalom vagy
 • matematika vagy
 • történelem vagy
 • ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (rendészeti ismeretek)
 • szakmai előkészítő tárgy

Nappali

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelményekKépz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
ANAállami légiközlekedési [állami légijármű-vezető]támogatott810 < 20alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: belügyi rendészeti ismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgyALLI
ANAállami légiközlekedési [katonai repülésirányító]támogatott85 < 15ALLI
ANAkatonai logisztikaitámogatott840 < 60ALLI
ANAkatonai üzemeltetéstámogatott830 < 50ALLI
ANAkatonai vezetőitámogatott870 < 90ALLI


Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken: felvi.hu

Nappali

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz.
terület
MNAkatonai műveleti logisztikatámogatott25 < 15felvételi elbeszélgetés (Sz)ALL
MNAkatonai üzemeltetéstámogatott25 < 15ALL
MNAkatonai vezetőitámogatott220 < 40ALL

 

Levelező

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz.
terület
MLAnemzetbiztonságitámogatott45 < 10felvételi elbeszélgetés (Sz)ALL
MLAvédelmi infokommunikációs rendszertervezőtámogatott45 < 10MŰSZ
MLKvédelmi infokommunikációs rendszertervező305 000 Ft41 < 10MŰSZ


Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken: felvi.hu

Az alkalmasság vizsgálatra jelentkezés az alapképzés esetén központilag történik, a mesterképzés esetén a pályázónak önállóan kell intézni.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra jelentkezők alkalmassági vizsgálatát Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetében végzik.

Az alkalmasság vizsgálatok célja:

 • a honvéd tisztjelöltnek jelentkező, honvéd altiszt-jelöltnek jelentkező és honvédségi ösztöndíjasnak jelentkező esetén a képzés, illetve a tanulmányok folytatására való alkalmasság elbírálása a felvétel előtt, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt esetén a képzés, illetve a tanulmányok folytatására való alkalmasság elbírálása a képzés során, az alkalmasság soron kívüli felülvizsgálata,
 • a honvéd tisztjelöltnek jelentkező, a honvéd altiszt-jelöltnek jelentkező és honvédségi ösztöndíjasnak jelentkező katonai pályára való alkalmasságának elbírálása.

Az intézetben végzett alkalmasság vizsgálatok:

 1. egészségi,
 2. pszichikai,
 3. és fizikai alkalmassági minősítésből tevődnek össze.

A vizsgálatokra éhgyomorral érkeznek a jelentkezők.

A berendelt a vizsgálatokra az alábbiakat hozza magával:

 • fényképes igazolványt (személyigazolvány, útlevél);
 • a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-számát) igazoló hatósági bizonyítványt;
 • 1 évnél nem régebbi mellkasröntgent;
 • a háziorvos, vagy a házi gyermekorvos igazolását a jelentkező által ismert krónikus betegségéről, vagy annak hiányáról; korábbi zárójelentéseit, leleteit (komolyabb megbetegedésekről);
 • női jelentkező esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, 1 évnél nem régebbi citológiai eredményt.

A beérkezést követően csoportos tájékoztatás történik a vizsgálatok menetéről. Tájékoztató után megkezdődik az adategyeztetés.

A vizsgálatra érkező személyek megkapják a Pályaalkalmassági-vizsgálati lapot, amely tartalmazza:

 1. egészségügyi,
 2. ideg-és elmegyógyászati kérdőívet és nyilatkozatot,
 3. vizelet mintavételi jegyzőkönyv (Drog teszt),
 4. fizikai állapotfelmérő lapot,
 5. adatvédelmi nyilatkozatot.

Belgyógyászat:
Anamnézis felvétele, fizikális vizsgálat, vérnyomásmérés, EKG készítés.

A laboratóriumi vizsgálat széleskörű, beletartozik:

 • vesefunkció, elektrolitok;
 • teljes vérkép, vérsüllyedés;
 • májfunkció, Hepatitis szerológiai;
 • drog teszt;
 • vizelet;
 • HIV teszt.

Sebészet:
Anamnézis felvétele, fizikális vizsgálat.

Ideggyógyászat
Reflexek, tér,-időbeli orientáció, beszéd, mozgáskoordináció vizsgálata.

Szemészet:
Szemfenék vizsgálat, visus tábla, színlátás, szem mozgásának vizsgálata, látótér vizsgálat. A szemüveg, kontaktlencse viselése csak a katonai vezetői alapképzési szak esetében kizáró ok. A látásélességnél a javíthatóság határa ± 3 D sph ± 1,5 D cyl, e feletti Dioptria esetén első fokon alkalmatlan a minősítés.

Fül – orr – gége:
Hallásvizsgálat, külső hallójárat, dobhártya, garat, garatívek, orr vizsgálata.

Fogászat:
Száj nyálkahártya vizsgálata, fog státusz felvétele, szájüregi rákszűrés végzése.

Katonai szolgálatra pszichikailag az a személy alkalmas, aki megfelel a katonai szolgálat által támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli, értékrendi és pályamotivációs követelményeknek. Pszichológiai vizsgálat a személyiség, a mentális színvonal, és az adott feladathoz szükséges speciális képességek meghatározására irányul. A vizsgálathoz kérdőívet, úgynevezett papír,- ceruza teszteket és műszereket használnak és ezeket, egy személyes beszélgetés egészíti ki.

A fizikai alkalmassági vizsgálat előtt belgyógyász, sebész, és ideggyógyász szakorvos dönti el, hogy a jelentkező terhelhető-e.

Fizikai alkalmasság megítélése

A fizikai alkalmasság-vizsgálat a fizikai kondicionális képességi követelmény teljesítésének vizsgálatából áll. Katonai szolgálatra fizikailag az a katonai szolgálatra jelentkező, illetve honvéd alkalmas, aki a részére előírt fizikai kondicionális követelmény mozgásformáiból a minimális pontszámot, és a három mozgásformából összesen legalább 220 pontot elér. A mozgásformánként elérendő minimális pontszám: állóképességi mozgásformák esetén 60 pont, kar és törzs erő-állóképességi mozgásformák esetén mozgásformánként 30-30 pont.

A fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgásformák:

 • 3200 m síkfutás sportöltözetben,
 • fekvőtámasz gyakorlatcsoport gyakorlatai,
 • húzódzkodás gyakorlatcsoport gyakorlatai,
 • felülés gyakorlatcsoport gyakorlatai.

A felsorolt mozgásanyagból három mozgásforma teljesítését kell mérni. A 3200 m síkfutás sportöltözetben és a felülés gyakorlatcsoport gyakorlatai kötelezőek, a fekvőtámasz gyakorlatcsoport gyakorlatai és húzódzkodás gyakorlatcsoport gyakorlatai között választani lehet. Az értékelés pontértékelési rendszerrel történik. A 3200 m síkfutás maximális elérhető pontszáma 160 pont, az erő-állóképesség felmérő gyakorlatokért maximum 100-100 pont adható. A három mozgásforma felmérésével megszerezhető legmagasabb pontszám 360 pont, a fizikai alkalmasság minimum követelménye 220 pont. „Alkalmas” az a jelentkező, aki a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás vagy húzódzkodás illetve a hanyattfekvésből felülés mozgásformáknál legalább 30-30 pontot, a 3200 m-es síkfutásból legalább 60 pontot elér és az összesített pontszám tekintetében minimálisan 220 pontot teljesít.

Amennyiben a fizikai alkalmasság-vizsgálat eredménye első fokon alkalmatlan, a másodfokú fizikai vizsgálatokra (Kecskemét) időpontot Wachtelné Vincze Erika őrnagy asszonytól kérhetnek. (Tel: 06 76 581-608; mobil: 06 30 627-1750; e-mail: vincze.erika@hm.gov.hu)

PAV lapok bizottsági zárása után
PAV lapok postázásra kerülnek az Egyetem felé.

Alkalmatlan minősítés esetén
Az első fokon meghozott döntés ellen a vizsgálati személynek fellebbezési joga van. A fellebbezést postai úton lehet benyújtani (15 napon belül) a Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottság (MAV) elnökének címezve. Ha 15 nap után nem érkezik fellebbezési lap, akkor az elsőfokú minősítés érvényes. Ez után ugyanúgy történik a postázás, mint az alkalmas minősítés esetén.

Az erő-állóképességi gyakorlatok végrehajtása

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás gyakorlat:

A „Kiinduló helyzetbe le!” vezényszóra a vizsgálandó személy a korábban ismertetett és bemutatott módon foglalja el a kiinduló helyzetet, majd a „Rajt!”, vagy „Gyakorlat rajta!” vezényszóra kezdje meg a gyakorlat végrehajtását.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (a vállszélesnél legfeljebb kéttenyérnyivel szélesebb támasz, könyökben nyújtott kar, a fej, a törzs, a láb egy vonalban, a lábak legfeljebb vállszéles terpeszben helyezkedhetnek el);

 1. ütem: karhajlítás (a váll érje el a könyök síkját);
 2. ütem: karnyújtás kiinduló helyzetbe.

A gyakorlat végrehajtása során, a gyakorlat végrehajtását ellenőrző (ergonómus) ha szükséges hibát javít és minden szabályosan végrehajtott gyakorlat után közli az eredményt. Amennyiben az első 10 ismétlés szabálytalan, akkor a felmérő jelentkezőt az „Állj!”, vagy „Gyakorlat állj!” vezényszóval megállítja, „Állásba fel!” vezényszóval felállítja, majd elismétli a szabályos végrehajtás kritériumait, a végrehajtás közben vétett hibákat és a sor végére küldi, ezzel lehetőséget adva a javításra.

Amennyiben az első 10 végrehajtás szabályos, nincs lehetőség az újra kezdésre, csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok kerülnek dokumentálásra. A gyakorlat végrehajtására 2 perc áll rendelkezésre. Pihenni csak kiinduló helyzetben lehet.

Térdelő-fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás gyakorlat:

A „Kiinduló helyzetbe!”, vagy „Kiinduló helyzetbe le!” vezényszóra a vizsgálandó személy a korábban ismertetett és bemutatott módon foglalja el a kiinduló helyzetet, majd a „Rajt!”, vagy „Gyakorlat rajta!” vezényszóra kezdje meg a gyakorlat végrehajtását.

Kiinduló helyzet: Térdelő-fekvőtámasz nyújtott csípővel (a vállszélesnél legfeljebb kéttenyérnyivel szélesebb támasz, könyökben nyújtott kar, a fej, a törzs, a comb egy vonalban);

 1. ütem: karhajlítás (a váll érje el a könyök síkját);
 2. ütem: karnyújtás kiinduló helyzetbe.

A gyakorlat végrehajtása során, a gyakorlat végrehajtását ellenőrző (ergonómus) ha szükséges hibát javít és minden szabályosan végrehajtott gyakorlat után közli az eredményt. Amennyiben az első 10 ismétlés szabálytalan, akkor a felmérő jelentkezőt az „Állj!”, vagy „Gyakorlat állj!” vezényszóval megállítja, „Állásba fel!” vezényszóval felállítja, majd elismétli a szabályos végrehajtás kritériumait, a végrehajtás közben vétett hibákat és a sor végére küldi, ezzel lehetőséget adva a javításra.

Amennyiben az első 10 végrehajtás szabályos, nincs lehetőség az újrakezdésre, csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok kerülnek dokumentálásra.

A gyakorlat végrehajtására 2 perc áll rendelkezésre. Pihenni csak kiinduló helyzetben lehet.

Karhajlítás-nyújtás függésben nyújtón (húzódzkodás):

A „Kiinduló helyzetbe!”, vagy „Kiinduló helyzetbe fel!” vezényszóra a vizsgálandó személy a korábban ismertetett és bemutatott módon foglalja el a kiinduló helyzetet, majd a „Rajt!”, vagy „Gyakorlat rajta!” vezényszóra kezdje meg a gyakorlat végrehajtását.

Kiinduló helyzet: Függés a nyújtón (húzódzkodó állványon) vállszéles alsó-vagy felső- madárfogással, illetve alsó-, vagy felső-teljes fogással, kar könyökben nyújtott;

 1. ütem: karhajlítás (az áll kerüljön a nyújtó fölé);
 2. ütem: karnyújtás kiinduló helyzetbe.

A gyakorlat végrehajtása során, a gyakorlat végrehajtását ellenőrző (ergonómus) ha szükséges hibát javít és minden szabályosan végrehajtott gyakorlat után közli az eredményt. Amennyiben az első 5 ismétlés szabálytalan, akkor a felmérő jelentkezőt az „Állj!”, vagy „Gyakorlat állj!” vezényszóval megállítja, majd elismétli a szabályos végrehajtás kritériumait, a végrehajtás közben vétett hibákat és a sor végére küldi, ezzel lehetőséget adva a javításra. Amennyiben az első 5 végrehajtás szabályos, nincs lehetőség az újra kezdésre, csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok kerülnek dokumentálásra.

A gyakorlatot mindaddig lehet folytatni, amíg a jelentkező két kézzel fogja a nyújtót. Pihenni csak kiinduló helyzetben lehet.

Hanyattfekvésből felülés gyakorlat:

A „Kiinduló helyzetbe!”, vagy „Kiinduló helyzetbe le!” vezényszóra a vizsgálandó személy a korábban ismertetett és bemutatott módon foglalja el a kiinduló helyzetet, majd a „Rajt!”, vagy „Gyakorlat rajta!” vezényszóra kezdje meg a gyakorlat végrehajtását.

Kiinduló helyzet: hajlított ülés (sarok a talajon, a térd 90 fokban hajlított, a lábfej társ, vagy szer által rögzített), fejhez tartás, vagy vállhoz tartás keresztezett karral a test előtt vagy felkarhoz tartás keresztezett karral a test előtt; (a kiválasztott testrésszel az érintkezés mindvégig maradjon meg)

 1. ütem: ereszkedés hanyattfekvésbe (csípő és lapocka érinti a talajt);
 2. ütem: felülés kiinduló helyzetbe.

A gyakorlat végrehajtása során, a gyakorlat végrehajtását ellenőrző (ergonómus) ha szükséges hibát javít és minden szabályosan végrehajtott gyakorlat után közli az eredményt. Amennyiben az első 10 ismétlés szabálytalan, akkor a felmérő jelentkezőt az „Állj!”, vagy „Gyakorlat állj!” vezényszóval megállítja, „Állásba fel!” vezényszóval felállítja, majd elismétli a szabályos végrehajtás kritériumait, a végrehajtás közben vétett hibákat és a sor végére küldi, ezzel lehetőséget adva a javításra. Amennyiben az első 10 végrehajtás szabályos, nincs lehetőség az újra kezdésre, csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok kerülnek dokumentálásra.

A gyakorlat végrehajtására 2 perc áll rendelkezésre. Pihenni csak kiinduló helyzetben lehet.

3200 m síkfutás:

Folyamatos, előre haladó mozgás, amely legfőbb jellemzője a repülő fázis, amikor a futó személy az ellépés és talajfogás fázisa közötti időszakban elveszti kapcsolatát a talajjal.

Öltözet:

Évszaknak, időjárásnak megfelelő, kényelmes sportöltözet és sportcipő.

A jelölt a felmérés napján és az azt megelőző napon ne végezzen kimerítő fizikai terhelést. A felmérés előtti éjszaka legalább 6-8 órát aludjon, a felmérés előtti 24 órában fogyasszon bőséges folyadékot. A próba előtt 2 órával ne étkezzen, és ne dohányozzon, de 2-3 órával a próba előtt könnyű szénhidrát fogyasztása javasolt.