A HHK legújabb szakján olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakembereket képzünk, akik alkalmasak az állami szféra ( Magyar Honvédség és rendőrség) repüléssel és légiközlekedéssel foglakozó szervezeteinél légijármű-vezetői és repülésirányítói tevékenység ellátására, légijárművek légi és földi üzemeltetésére, légivezetési-, valamint irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére.

A képzés során a hallgatók az alábbi szakirányokra jelentkezhetnek:

 • állami légijármű-vezető (képzési hely: 1-4 szemeszter Budapest, 5-8 szemeszter Szolnok)
 • katonai repülésirányító (képzési hely: 1-4 szemeszter Budapest, 5-8 szemeszter Szolnok)

Nappali képzési forma, katonai (ösztöndíjas) hallgatók részére.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Állami légijármű-vezető tiszt

A képzési idő: 8 szemeszter (az első négy a budapesti az azt köve-tő négy a szolnoki telephelyen, a Katonai Repülő Intézetben).

Modulok:

 • repülőgépvezető;
 • helikoptervezető.

Az állami légijármű-vezető szakirány képzési célja: felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakemberek képzése, akik a szükséges általános (katonai) és speciális (légiközlekedési) alapismeretekkel rendelkeznek, képesek az állami célú légiközlekedés nemzeti és nemzetközi elvárások szerinti sajátos (védelmi) feladatainak végre-hajtására. Alkalmasak az állami szféra repüléssel foglalkozó szervezeteinél légijármű-vezetői ellátására, légijárművek légi és földi üzemeltetésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével kapcsolatos teendők végzésére.

A fiatal tisztek a megszerzett szakmai készségek és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek birtokában képesek:

 • a repülőgép berendezéseinek és rendszereinek, fedélzeti műszereinek és műszerrendszereinek előírás szerinti üzemeltetésére;
 • a repülés megtervezésére, a repülési terv elkészítésére, leadására, a szükséges légi navigációs és teljesítményszámítások elvégzésé-re;
 • látás utáni, műszeres, kötelék és éjszakai repülések végrehajtására;
 • esetlegesen bekövetkező meghibásodások és különleges esetek felismerésére és szakszerű kezelésére;
 • repülések megszervezéséhez kapcsolódó egyéb tevékenység irányítására, vezetésére;
 • az első beosztásukban a mindenkori repülőtechnikán a hadra-foghatóságot minősítő repülő harckiképzés megkezdésére és a csapatok harckiképzési rendszerében típus átképzésre.

Az alapképzést befejezők hadnagyi rendfokozattal kerülnek a katonai repülésbe, ahol további repülő-harcászati felkészítést követően az alábbi szakterületeken láthatnak el beosztást:

 • A helikoptervezetők a Magyar Honvédség és a NATO számára végeznek légi szállítási feladatokat, ezen kívül részt vesznek a szárazföldi erők légi támogatásában is. Nemzetközi szerződés értelmében hazánk teljes területén ellátják a légi kutatás-mentést, biztosítják a katonai ejtőernyős állomány kiképzését. A helikopterek nem csak katonai feladatokat látnak el. Katasztrófák során részt vesznek emberek kimentésében, humanitárius segélyszállításban, tűzek levegőből történő megfékezésében, valamint nagyméretű tárgyak beemelésében.
 • A szállítórepülőgép-vezetők a Magyar Honvédség és a NATO, illetve nemzetközi szervezetek által végrehajtott légi szállító műveletekben vesznek részt. Feladatuk a katonák, a haditechnikai eszközök anyagok légi szállítása. Részt vesznek nemzetközi műveletekben szolgáló katonák és utánpótlásuk szállításában. Nem csak háborús helyzetben, hanem katasztrófák esetén is bevethetők emberek kimentésében, humanitárius segélyek szállításában is. Ellátják a kormány fontos tagjainak szállításával járó feladatokat is.
 • A harcászati repülőgép-vezetők a NATO integrált légvédelmi rendszerének elemeként biztosítják a szövetség, ezen belül hazánk légterének szuverenitását. Folyamatos légvédelmi készültségi szolgálatot látnak el a légtérsértő, a repülési szabálysértő légi járművek elleni tevékenységre, valamint a bajba jutott repülőgépek személyzetek megsegítésére. A több feladatú harcászati vadászrepülőgépek képességeinek köszönhetően feladatuk kiterjed a légi felderítésre és a szárazföldi haderőnem légi támogatására is.

Az egyetemre történő jelentkezésről, a követelményekről és a felvételi eljárásról a www.felvi.hu címen tájékozódhat.

További tájékoztatást a katonai repülésirányítók képzéséről a katonai_repulo_intezet@uni-nke.hu e-mail címen kaphat.

Nappali képzési forma, katonai (ösztöndíjas) hallgatók részére.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Katonai repülésirányító tiszt

A képzési idő: 8 szemeszter (az első négy a budapesti az azt követő négy a szolnoki telephelyen, a Katonai Repülő Intézetben).

Modulok:

 • katonai légiforgalmi irányító;
 • légvédelmi irányító.

A repülésirányító szakirány képzési célja: felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakemberek képzése, akik a szükséges általános (katonai) és speciális (légiközlekedési) alapismeretekkel rendelkeznek, képesek az állami célú légiközlekedés nemzeti és nemzetközi elvárások szerinti sajátos (védelmi) feladatainak végrehajtására. Alkalmasak az állami szféra repüléssel és légiközlekedéssel foglalkozó szervezeteinél katonai repülésirányítói tevékenység ellátására, légi vezetési, valamint irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok biztosításával kapcsolatos teendők végzésére.

A fiatal tisztek a megszerzett szakmai készségek és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek birtokában képesek:

 • a légiforgalom gyors és rendszeres áramlásának elősegítésére és fenntartására, a légiközlekedés biztonságának szavatolására;
 • a légvédelmi készültségi erők repüléseinek irányítására;
 • gyakorló elfogási (légi igazoltatási) feladatok irányítására, gyakorló légiharc feladatok, valamint más, többségében elkülönített légtérben végrehajtott, nem légiforgalmi irányítói szolgáltatást igénylő harckiképzési feladatok biztosítására;
 • nemzetközi, illetve nemzeti légierő gyakorlatok/gyakorlások légvédelmi irányítói biztosítására;
 • gyakorló légi utántöltések irányítására;
 • segítségnyújtásra kényszerhelyzetbe került légi járművek számára;
 • repülésirányítással kapcsolatos egyéb tevékenység szervezésére, vezetésére.

Az alapképzést befejezők hadnagyi rendfokozattal a repülésirányítás alábbi szakterületein láthatnak el beosztást:

 • A repülőtéri irányítók a futópályára, a guruló utakra és az állóhelyekre jó kilátást biztosító toronyépületben, a „TOWER”-ben dolgoznak. Engedélyek, utasítások és hasznos tanácsok továbbításával biztosítják a repülőteret és annak légiterét használó járművek üzemelését.
 • A közelkörzeti irányító egy radarteremből irányítja a repülőtérhez tartozó közelkörzetben a légi forgalmat. Felelős, ebben a légtér részben működő (induló, érkező és átrepülő) légijárművek biztonságáért. Munkáját modern radarberendezések, URH adó-vevő berendezések és egyéb irányítói eszközök segítségével végzi.
 • A bevezető irányító munka-helye ugyancsak a radarterem, ahonnan bonyolult időjárási viszonyok között műszeres megközelítést és leszállást végző (leszálló) légijárművek radar bevezetését hajtja végre a futópályára, az eljárásoknak megfelelően.
 • A légvédelmi irányító (vadászirányító) munkája talán az egyik legizgalmasabb a katonai repülésirányító szakterületek közül. Az előzőekben említett légiforgalmi irányítói szolgálatokkal ellentétben ők nem a repülőtér és annak környezetében működő repülő eszközöket irányítják. Feladatuk NATO eljárások szerint a légtér és szabálysértő, valamint a bajba-jutott légijárművek elfogására és azonosítására felszálló (elfogó) készültségi repülő-gépek más harci feladatokat végrehajtó repülőgépek irányítása. Ezen túl részt vesznek a légi utántöltést végző repülőgépek irányításában is.

Az egyetemre történő jelentkezésről, a követelményekről és a felvételi eljárásról a www.felvi.hu címen tájékozódhat.

További tájékoztatást a katonai repülésirányítók képzéséről a katonai_repulo_intezet@uni-nke.hu e-mail címen kaphat.

A katonai szakokra előírt sikeres alkalmassági vizsgálatot követően az Állami légiközlekedési szakra felvételizők a választott szakirányuknak megfelelő repülőorvosi alkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük a Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ, Repülőegészségügyi Vizsgáló és Kutató Intézetében, Kecskeméten. A vizsgálat időtartama a pilóta jelöltek számára 3 nap. Az első napon teljes gerinc röntgenvizsgálaton és pszichológiai vizsgálaton esnek át a jelentkezők. A második nap teljes labor, mellkasröntgen történik, majd a különböző szakágak fizikális vizsgálatai (belgyógyászat, sebészet, fül-orr-gégészet, ideggyógyászat) után szív- és hasi ultrahang vizsgálat és kerékpárterheléses EKG vizsgálat történik. Ezen a napon fejeződik be a pszichológiai vizsgálat és a nap végén szemcseppes pupillatágításon esnek át a jelöltek, hogy a harmadik napon a szemész megvizsgálhassa őket. Ezután a barokamrában az oxigénhiány tűrőképességük kerül meghatározásra, ahol 5500 méter magasságnak megfelelő csökkent légnyomású és oxigénhiányos környezetben 15 percet kell kibírniuk, keringés megingás nélkül.

A földre visszatéréskor zuhanópróba történik 50 m/s süllyedési sebességgel, a középfül nyomáskiegyenlítő képességének értékelésére. Ha a jelölt ezen a vizsgálaton is túljut, megkapja az éves orvosi repülőalkalmassági bizonyítványt, megkezdheti az elméleti felkészítést és a gyakorlati repülőkiképzést. A szigorú, de jogos minősítési elvek miatt a megfelelési arány igen alacsony, nem éri el a 10%-ot sem. Legtöbben a gerinc, pszichológia és a keringési/EKG eltérések miatt esnek ki, de nem megfelelő minősítést vonhat maga után a rossz, vagy hibás fogazat és a szem kismértékűnél rosszabb állapota is.

A katonai repülésirányítók a pilótákéhoz közel hasonló orvosi vizsgálatokon esnek át, természetesen a barokamrás vizsgálatok nélkül. A részükre előírt egészségügyi követelmények kevésbé az orvosélettani vizsgálatokra, mint inkább a pszichológiai alkalmasság megállapítására irányulnak.

A fenti repülőorvosi alkalmassági vizsgálatokat a pilóták esetében évente, az irányítók esetében kétévente kell általában megismételni. Éveken át megfelelni a magas egészségügyi követelmények csak egészséges életmóddal, szakmai elkötelezettséggel és kitartással lehet.