Gyakran Ismételt Kérdések

Az NKE két alkalommal is tart központi nyílt napot a felvételit megelőző időszakban.

A pályaválasztás előtt állókat november 29-én, valamint január 25-én várjuk a Ludovika Campuson.

A központi nyílt napok elsődleges házigazdái az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok és a Rendészettudományi karok, de a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), a Víztudományi Kar (VTK), valamint a Katasztrófavédelmi Intézet is bemutatkozik az eseményeken.

A VTK és a HHK saját otthonában is várja majd a látogatókat. A VTK december 4-én és január 16-án Baján, a HHK a Katasztrófavédelmi Intézettel kiegészülve pedig december 6-án a Hungária krt.-i campusán fogadja a képzések iránt érdeklődőket.

Igen, az NKE is részt vesz a kiállításon, ennek időpontja 2020. január 9-11.

Hivatalosan szak, szakirány vagy munkarend váltására van lehetőség és csak két lezárt félévet követően lehetséges. Kizárólag azonos képzési szintre és a képzési idő alatt egyszer engedélyezhető. További feltétele, hogy a rendes felvételi eljárásban, amiben felvételizett a hallgató, a másik kar által támasztott kritériumoknak és pontszám követelményeknek is meg kell felelni. Szak, szakirány, munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.

Erre van lehetőség, amennyiben megüresednek a támogatott férőhelyek. Megüresedett támogatott hallgatói létszámkeretre az átsorolását kérő önköltséges hallgatók közül az vehető át, aki az utolsó két bejelentkezett féléve átlagában legalább 18 kreditet szerzett, teljesítette a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 78. § (1) bekezdésében meghatározott tanulmányi átlagot (min:3,00-ás súlyozott tanulmányi átlag) és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató.

Részletesen a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 78.§-a szabályozza: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat-hataly-2019.-viii.-1-tol.pdf

(Emellett a hallgató csak akkor vehető át, ha esetében teljesülnek a támogatott képzés speciális felvételi feltételeit meghatározó jogszabályban megállapított, az adott támogatott képzésre történő felvétel feltételéül előírt kritériumok.)

A felvételi eljárás során az utólagos dokumentáció Oktatási Hivatal által a Felvételi Tájékoztatóban előírt végső időpontjáig kell meglennie a nyelvvizsgának. Ez általában minden évben július első felére esik és nagyon fontos, hogy addigra a keményfedeles bizonyítványnak kell meglennie, nem elegendő csupán az igazolás a nyelvvizsga letételéről.

Az egyetem egyes képzéseire a felvételi jogszabályokban előírt általános dokumentáción (így pl. érettségi, többletpontokat igazoló dokumentumok) kívül speciális jogszabály alapján előír további dokumentációt a jelentkező részére.

Az RTK képzései esetében a speciális dokumentumokról itt lehet információt szerezni:
https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/altalanos-informaciok

A HHK képzései estében a speciális dokumentumokról itt lehet információt szerezni:
https://hhk.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek-2019/katonai-alapkepzes

A kettős állampolgárság nem kizáró ok, de az egyiknek mindenképpen magyarnak kell lennie.

Az érettségi vizsga Magyarországon történő átszámítását az Oktatási Hivatal végzi.

A 2020-as felsőoktatási felvételi eljárásban egy emelt szintű érettségivel lehet bekerülni alap- vagy osztatlan képzésre. A többletpontszámítás elve és rendszere nem változik. Emel szintű érettségiért min. 45 %-os eredmény esetén, amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont számítása, vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható, összesen maximum 100 pont. Nyelvtudásért összesen maximum 40 pont kapható, úgy, hogy B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont; C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont kapható.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar által hirdetett valamennyi alapképzésen, a Rendészettudományi Kar által nappali munkarendben – nem hivatásos jogviszonyban állók részére – hirdetett képzéseken, valamint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar által hirdetett államtudományi osztatlan mesterképzésen.

Az intézményi felvételi eljárási díjakat 2018-tól eltörölte az NKE.

Az alkalmassági vizsga pontos időpontjáról a tanulmányi osztály kollégái küldenek pontos tájékoztatást.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú jelentkező a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet. Tehát az erkölcsi bizonyítványt a sikeres felvételt követő beiratkozás alkalmával kell elhoznia, és bemutatnia a felvett státuszú jelentkezőnek.

A rendészeti képzés nappali munkarendben történő alapképzésére a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét be nem töltött – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai esetében 30 évesnél nem idősebb –, cselekvőképes, magyar állampolgársággal és magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy vehető fel.
Ugyanez a felvételi korhatár érvényes a HHK honvédtiszti alapképzéseire is.

Önmagában nem kizáró ok sem a szemüveg, sem pedig a kontaktlencse katasztrófavédelem szakon, viszont létezik egy 0,3-as nyers látóélességi határ, mely fölött már nem alkalmas a jelentkező. Ennek szűrését a lakóhely szerinti illetékes Rendőr Főkapitányság egészségügyi szolgálata végzi.