Tisztelt Jelentkezőnk!

Az Egyetem az államtudományi osztatlan mesterképzésre jelentkezővel pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát.  A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

A veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint módosul a pályaalkalmassági orientációs beszélgetés lebonyolítása.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet vonatkozó rendelkezéseitől eltérően, a 2020. évi általános felvételi eljárásban a pályaalkalmassági motivációs beszélgetésre nem kerül sor. A pályaalkalmassági beszélgetés helyett a jelentkezőnek motivációs levelet kell benyújtania. A motivációs levél formai és tartalmi követelményeit elektronikus úton küldjük majd meg Önnek a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségére 2020. május 1-ig. Ebben jelezni fogjuk, hogy a motivációs levelet mely e-mail címre kell majd megküldenie. A motivációs levél emailben történő elküldésének határideje 2020. május 15. Ezt követően az intézmény felvételi bizottsága 2020. június 15-ig értékeli a jelentkező által megküldött anyagokat. A jelentkező ezt követően, de legkésőbb 2020. július 3-ig elektronikus úton értesül a felvételi vizsgafeladat eredményéről. Az intézmény és a jelentkező közötti hivatalos kapcsolattartás módja a felvételi vizsgákkal kapcsolatos eljárás tekintetében a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőség, ezért kérjük, hogy a jelentkező minden esetben ellenőrizze a felvi.hu-n, hogy a megfelelő e-mail elérhetőségét adta-e meg.

A fentiek értelmében a motivációs levél formai és tartalmi követelményeit a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségére fogjuk megküldeni Önnek 2020. május 1-ig.

Addig Önnek a felvételi eljárással kapcsolatban további teendője nincs.

Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapon közzétett tájékoztatóinkat.

Tisztelettel:

Tanulmányi Osztály