Tisztelt Jelentkező!

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet vonatkozó rendelkezéseitől eltérően, a 2020. évi általános felvételi eljárásban a motivációs beszélgetésre nem kerül sor.

A mesterképzési szakra történő jelentkezéskor a jelentkezőnek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. A kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok másolatát (a teljes leckekönyv, hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolás, továbbá az oklevél, az elismerendő, teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot) a Tanulmányi Osztály e-mail elérhetőségére (hhk.felveteli@uni-nke.hu) kell megküldeni. Amennyiben felvételiző a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, a nemzetközi igazgatási, a nemzetközi tanulmányok, valamint a politikatudományok alapképzési szakon végzett, akkor csak a kreditátvételi kérelmet kell megküldeni a megadott email címre. A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság határozatban bírálja el.

A Tanulmányi Osztály a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségre eljuttatja a kreditátviteli nyomtatványt.

A kreditátviteli kérelmet, valamint a döntéshez szükséges okmányok másolatát a jelentkezőnek 2020. május 15-éig kell a fent megadott e-mail címre megküldenie.

A 100 pontos felvételi rendszert alapul véve a felvételi eljárás során a mesterképzési szakon maximum 50 pont érhető el a már meglévő felsőfokú oklevél/oklevelek minősítése alapján, a különböző jogcímeken adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. A jelentkező a felvételi beszélgetést kiváltó motivációs levéllel 40 pontot szerezhet.

A motivációs levél felépítése és tartalma:

  1. Bemutatkozás, képességek, erősségek, eddigi tanulmányok összefoglalása, szakmai életút, szakmai tapasztalatok. (Minimum 1500 – maximum 2000 karakter, szóközökkel).
  2. Milyen tervei és elvárásai vannak az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatban. (minimum: 500, maximum 1000 karakter, szóközökkel).
  3. Fogalmazza meg, milyen szakmai jellegű elképzelései vannak az egyetemi tanulmányainak befejezése utáni időszakra nézve (motiváció, célok). (Minimum: 500, maximum 1000 karakter, szóközökkel).
  4. Egy-egy nemzetközi vagy hazai biztonságpolitikai témakör összefoglalása, értékelése (Minimum 1200, maximum 2000 karakter, szóközökkel)

A motivációs levelet a személyre szóló e-mail kiküldését követően 14 napon kell megküldeni a hhk.felveteli@uni-nke.hu címre.

A motivációs levelet a dékán által kijelölt bizottság fogja értékelni. Az értékelés az alábbi szempontok alapján történik:

a) szakmai tudásanyag,

b) szakmai érvelés és összetett gondolkodás képessége,

c) probléma-elemzés képessége,

d) világos, logikus kommunikáció és érvelés.

 

Köszönöm, hogy minket választott és sikeres felvételi eljárást kívánok!

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán