Tisztelt Jelentkező!

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet vonatkozó rendelkezéseitől eltérően, a 2020. évi általános felvételi eljárásban a motivációs beszélgetésre nem kerül sor.

A katonai mesterképzési szakokra jelentkezők a 2020. évi általános felvételi eljárásban az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott közigazgatási alapvizsga követelmény alól mentesülnek.

A mesterképzési szakokra történő jelentkezéskor a jelentkezőnek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. A kérelmet formanyomtatványon, valamint a döntéshez szükséges okmányok másolatát (a teljes leckekönyv, hitelesített törzslap-kivonat vagy a felsőoktatási intézmény által a vonatkozó jogszabályok által meghatározott módon kiadott más igazolás, továbbá az oklevél, az elismerendő, teljesített tantárgy tantárgyleírása, tantárgyi programja, amely tartalmazza a tantárgy tematikáját és a kötelező tananyagot) a Tanulmányi Osztály e-mail elérhetőségére (hhk.felveteli@uni-nke.hu) kell megküldeni. Az előzetes kreditelismerésre vonatkozó fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a jelentkező a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon szerzett oklevelet. Ebben az esetben kizárólag a kreditátviteli kérelmet kell megküldeni a megadott e-mail címre. A kreditelismerési kérelmet a Kreditátviteli és Validációs Bizottság határozatban bírálja el.

A Tanulmányi Osztály a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségre eljuttatja a kreditátviteli nyomtatványt.

A kreditátviteli kérelmet, valamint a döntéshez szükséges okmányok másolatát a jelentkezőnek 2020. május 15-éig kell a fent megadott e-mail címre megküldenie.

A 100 pontos felvételi rendszert alapul véve a felvételi eljárás során a mesterképzési szakon maximum 50 pont érhető el a már meglévő felsőfokú oklevél/oklevelek minősítése alapján, a különböző jogcímeken adható többletpontok összege legfeljebb 20 pont lehet. A jelentkező a felvételi beszélgetést kiváltó motivációs levéllel 30 pontot szerezhet.

A motivációs levél felépítése és tartalma:

  1. Bemutatkozás, képességek, erősségek, eddigi tanulmányok összefoglalása, szakmai életút, szakmai tapasztalatok. (Minimum 1500 – maximum 2000 karakter, szóközökkel).
  2. Milyen tervei és elvárásai vannak az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatban. (minimum: 500, maximum 1000 karakter, szóközökkel).
  3. Fogalmazza meg, milyen szakmai jellegű elképzelései vannak az egyetemi tanulmányainak befejezése utáni időszakra nézve (motiváció, célok). (Minimum: 500, maximum 1000 karakter, szóközökkel).
  4. A szakfelelős által a feltett, a jelentkező végzettségét, szakmai életútját figyelembe vevő szakmai kérdés megválaszolása (Minimum 1200, maximum 2000 karakter, szóközökkel)

A motivációs levél negyedik pontjához a jelentkezőre vonatkozó egyéni kérdést a szakfelelős a jelentkező által a 2020. évi általános felvételi eljárás során megadott e-mail elérhetőségre küldi meg, legkésőbb 2020. június 10-ig. A jelentkező az egyéni kérdésre adott választ is magába foglaló motivációs levelet az email kiküldését követően 14 napon belül kell, hogy megküldje a hhk.felveteli@uni-nke.hu e-mail címre.

A motivációs levelet a dékán által kijelölt bizottság fogja értékelni.

 

Köszönöm, hogy minket választott és sikeres felvételi eljárást kívánok!

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán