Tisztelt Jelentkező!

A Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Műszaki Doktori Iskola a veszélyhelyzetre tekintettel, a felvételizők és munkatársaink egészségének a megóvása érdekében a következő rendben fogja a felvételi eljárást lebonyolítani:

1. A személyes megjelenésen alapuló felvételi beszélgetés, habitusvizsgálat nem lesz.

2. Az eljárásrend részletezve:

a) A felvételi jelentkezés dokumentumait, a Tudományos Ügyek Irodája által elvégzett formai ellenőrzés után, elbírálja a doktori iskola Tudományági Doktori Tanácsa által jóváhagyott Felvételi Bizottság.

b) A Felvételi Bizottság összetétele:
 elnök: a DI vezetője, és/vagy helyettese;
 tagok: az adott kutatási terület vezetője, a téma szakértője;

c) a Felvételi Bizottság javaslatát az adott Tudományági Doktori Tanács hagyja jóvá.

d) A felvételizők pályázatait az alábbi területekre adott értékelések alapján rangsorolja a Bizottság:
 habitusvizsgálat: 60 pont (a jelentkezési dokumentumok alapján),
 nyelvvizsgák: max. 20 pont
 eddigi tudományos tevékenység: max. 20 pont

e) A felvételire vonatkozó további részleteket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzata tartalmazza.

Az értékelés szempontjai:

A beadott jelentkezési anyagok értékelésénél kiemelt figyelmet fordítunk a kutatási terv, a kutatói pályamotiváció, a szakmai motívumok, a szakmai műveltség a választott tudományterületen, az érvelés és az összetett gondolkodás képessége, a probléma-elemzés képessége, valamint a világos, logikus írásos kommunikáció képessége.

Köszönöm, hogy minket választott és a felvételi eljáráshoz sok sikert kívánok!

Dr. Pohl Árpád dandártábornok
dékán