Tisztelt Jelentkező!

A vírusfertőzés miatt bevezetett veszélyhelyzet nem teszi lehetővé az alkalmassági vizsgálatok végrehajtását azokon a szakirányokon, amelyeken a felvétel egyébként alkalmassági vizsgálathoz kötött.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet ezért az alkalmassági vizsgálatok helyett egy úgynevezett előszűrést vezetett be.

Az előszűrés azt jelenti, hogy az előszűrésen alkalmasnak minősített jelentkező a felvételi eljárásból nem zárható ki, illetve felvétele esetén vele tisztjelölti szolgálati jogviszony és hallgatói jogviszony létesíthető. Az előszűrésen alkalmatlannak minősített jelentkező a felvételi eljárásból kizárható, illetve vele tisztjelölti szolgálati jogviszony vagy hallgatói jogviszony nem létesíthető.

A rendes alkalmassági vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb a tisztjelölti jogviszony véglegesítése előtt (2021 január vége) a felvett hallgatók előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelését vizsgálni kell. Amennyiben a hallgató (tisztjelölt) az előírt alkalmassági követelményeknek nem felel meg, hallgatói jogviszonya megszüntethető abban az esetben, ha az Egyetemen belül más képzésre nem vehető át, vagy ha az átvételt a hallgató nem vállalta.

A rendelkezés azt jelenti, hogy ha a felvételt követő valamely alkalmassági vizsgálaton a hallgató alkalmatlan minősítést kap az első félévet követően azon a szakirányon, amelyre felvételre került tanulmányait nem folytathatja. Az Egyetem ebben az esetben támogatja azon szakokra történő szakváltást, amelyeken a felvétel nem alkalmassági vizsgálathoz kötött és csak a legvégső esetben, ha a hallgató nem vállalja más szakon a tanulmányok folytatását, szünteti meg a hallgató hallgatói jogviszonyát.

Az előszűrés középiskolában szerzett testnevelés érdemjegyen, illetve a kérdőíven benyújtott nyilatkozatokon, valamint motivációs levélen alapul.

Szeretném azonban felhívni a figyelmét, hogy a felvett hallgatók a képzés során fokozott fizikai, illetve pszichés igénybevételnek lesznek kitéve. Ez azt jelenti, hogy a már meglévő betegségek, amelyek a hétköznapok során normál terhelés mellett nem okoznak tüneteket, a képzés során a fokozott terhelés miatt rövid időn belül tüneteket és állapotromlást okozhatnak.

Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a kérdőíveken feltett kérdésekre őszintén, semmit nem eltagadva válaszoljanak és a megadott email címre a kérdőíven kívül küldjék el eddigi, már meglévő leleteiket is. Az egészségügyi adataikat az adatvédelmi rendelkezések figyelembe vételével csak orvosok, pszichológiai adataikat csak az arra feljogosított pszichológusok láthatják.

Az előszűrés részei :

A jelentkező

a) fizikailag alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinek az utolsó lezárt középiskolai év végi (általában harmadik év végi) testnevelés osztályzata jeles (5);

b) egészségügyileg alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztály (továbbiakban: TO) által elektronikusan a jelentkező számára kiküldött alkalmassági kérdőíven a jelentkező által kitöltött és aláírt nyilatkozat és a kérdőíven a jelentkező által feltüntetett megbetegedések esetében korábban keletkezett már meglévő leletei alapján nem áll fenn felvételt kizáró egészségügyi ok;

c) pszichológiailag alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinél az alkalmassági rendelet alapján elrendelt pszichológiai alkalmassági vizsgálatnál alkalmazott, a jelentkező által kitöltött és aláírt kérdőív alapján nem áll fenn felvételt kizáró pszichológiai ok.

d) kézzel írott motivációs levelet ír, amelyben kifejti, hogy

  • mi indította el (mi motiválta) a rendészeti/rendvédelmi munka irányába,arra, hogy a Rendészettudományi Karra adta be a jelentkezését?
  • mit tud a választott pályáról? Mi szeretne lenni? Milyen terület(ek) érdekli(k)?
  • mely tulajdonságai lennének fontosak a rendészeti munka végzésében?
  • melyek a pályázó hosszabb távú tervei, életstratégiája?
  • alapvető értékrendje egybeesik-e a rendészeti/rendvédelmi munka értékrendjével?

Aki, valamely vizsgálaton alkalmatlan minősítést kap, az ebben a felvételi eljárásban a további előszűréseken már nem vesz részt.

Az a) pontban meghatározottak igazolására a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolat szolgál, melyet a jelentkező az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felvételi jelentkezési rendszerben csatolt.

A b) pontban meghatározott dokumentumokat a jelentkező elektronikus másolatban az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) által erre a célra létrehozott elektronikus levélcímre küldi meg 2020. május 15-ig.

A c) pontban meghatározott kérdőívet a elektronikus másolatban az ORFK által erre a célra létrehozott elektronikus levélcímre küldi meg 2020. május 15-ig.

A kérdőíveket és a dokumentumok beküldésére szolgáló e-mail címeket a TO küldi meg a jelentkező részére.

A d) pontban jelzett motivációs leveleket az NKE RTK szakirányfelelős tanszékei valamint a Kriminálpszichológiai, illetve a Rendészeti Magatartástudományi Tanszék oktatói bírálják el. A motivációs levelet a jelentkező 2020. május 15-ig küldi meg TO által meghatározott e-mail címre.

Az előszűrés során alkalmazott döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Az előszűrés során a hamis adatok közlése a hallgatói, tisztjelölti jogviszony megszüntetésével járhat.

 

dr. Verhóczki János r. ezredes

tanulmányi osztályvezető