Tudtad, hogy az NKE-ről lehetőség van külföldre utazni tanulni? Olyannyira, hogy a külföldi részképzésben résztvevő diákok aránya a magyar felsőoktatásban, országosan a 3. legmagasabb nálunk.

Mit jelent ez?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem különös hangsúlyt fektet arra, hogy elkötelezett diákjai – megfelelő nyelvismeret megléte esetén – lehetőséget kapjanak külföldi szakmai tapasztalatszerzésre. Ennek az egyik legjobb eszköze az ún.  Erasmus+ program, amelynek célja, hogy a részt vevő országok felsőoktatási intézményeinek hallgatói tanulmányi, nyelvi és kulturális csereprogramokon vegyenek részt. Az Erasmus+ program segítségével a diákoknak lehetőségük van 3–12 hónapig egy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap), vagy akár a két tevékenységet kombinálni.

Pályázni az a hallgató tud, aki az Erasmus+ programban részt vevő felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanul, valamint:

  • ha tanulmányi mobilitásra szeretne kiutazni, alapképzéses hallgatóként legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (szakmai gyakorlatra már a tanulmányaid első évében is utazhat);
  • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonya van;

A pályázatokat a meghirdetett pályázati időszakban (szeptemberben és februárban) felsőoktatási intézmény Erasmus Pályázati Portál felületén kell benyújtani. Tanulmányi célú mobilitás esetén az NKE kiterjedt intézményi kapcsolatrendszere számos külföldi felsőoktatási intézményekhez teszi lehetővé pályázat benyújtását. Szakmai gyakorlatnál azonban nincs ilyen megkötés, bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhat gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység a tanulmányokhoz illeszkedik.

A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célországtól függően részképzés esetén 420, 470 vagy 520 EUR havonta, szakmai gyakorlatnál 520, 570 vagy 620 EUR az Erasmus+ programországokban. A szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz havi 200 EUR, szakmai gyakorlat esetén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatást igényelhetnek.

A pályázat beadásának módjáról, a határidőkről és a csatolandó dokumentumok listájáról, illetve további feltételekről minden érdeklődő részletes tájékoztatást kap az intézményi erasmus koordinátortól, azaz a pályázat során minden támogatást megadunk majd neked.

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül mozgalmas, izgalmas, és új élményekkel teli időszaknak néz elébe az a diák, aki akár részképzésen, akár szakmai gyakorlaton külföldön eltölt néhány hónapot. Ilyenkor bekerülsz egy nemzetközi csapatba, új és érdekes embereket, nézőpontokat ismerhetsz meg, illetve, lehetőséged nyílik arra, hogy a magyar kultúrára egy másik nép szemüvegén keresztül tekints. Ilyen tapasztalatokkal még a nemzetközi környezetben történő munkavégzés sem fog zavarba ejteni. Magabiztosabban mozogsz majd új, ismeretlen helyzetekben és minden bizonnyal problémamegoldó képességed is sokat fejlődik majd.