Sportösztöndíj elnyerésére hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az államilag támogatott államtudományi, rendőrtiszti és hadtudományi karokon nappali szakos alapképzésre, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló felvételizők számára. Az ösztöndíjat elnyerő sportolók sikeres érettségi vizsga esetén felvételt nyernek az általuk megjelölt szakra.

Az egyetemre felvételt nyert élsportolók a tanulmányaik mellett sportkarrierjüket is eredményesen folytathatják, részben vagy egészben az NKE színeiben.

A Sportösztöndíj-programban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányi követelmények mellett rendszeresen részt vállalnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportéletén túlmenően a közösségi élet fejlesztésében is.

A sportösztöndíj feltételei az alábbiak:

  • a jelentkező a felvételi jelentkezés évében nem töltötte be 35. életévét;
  • a Felvkr-ben meghatározott pontszámítás alapján legalább 280 ponttal rendelkezik;
  • kiemelkedő sportteljesítménnyel rendelkezik a felvételi jelentkezés évét megelőző négy évben;
  • sportteljesítményként kizárólag olimpiai vagy paralimpiai versenyszámban, Olimpián vagy Paralimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, egyéb nemzetközi felnőtt – egyéni vagy csapat – versenyen szerzett, valamint korosztályos Világ- és Európa-bajnokságon  – a felnőtt alatti első utánpótlás korcsoportban – a jelentkezés időpontjáig elért eredmények vehetők figyelembe;
  • a katonai és a rendészeti képzések tekintetében a sportösztöndíjra pályázónak meg kell felelnie valamennyi speciális alkalmassági feltételnek.

A részletes feltételeket és a pályázati felhívást az Egyetem honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat benyújtására jogosultak körét és a sportösztöndíjban részesíthetők számát, a pályázat benyújtásának határidejét, módját és helyét, a pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és a benyújtandó igazolások meghatározását, az elbírálás szempontrendszerét, módját és határidejét, a döntés közlésének módját, a döntéssel szembeni jogorvoslat benyújtásának határidejét, módját és helyét, valamint az ösztöndíjassal kötendő szerződés feltételeit.

A részleteket ITT olvashatják.

Beadási határidő: 2020. május 04.