„Minden a hallgató körül forog” – ezzel a szemlélettel jellemezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát (NKE HHK) Pohl Árpád dandártábornok, dékán az intézmény nyílt napján. Az országban máshol nem létező képzések mellett többek között bajtársi szemléletet, egyéni törődést, tisztességes juttatásokat és a 21. századi haditechnika megismerésének lehetőségét kapja az, aki csatlakozik a közösséghez.

Pohl Árpád a HHK küldetéséről, képzéseiről és a hallgatók széleskörű lehetőségeiről tájékoztatta a felvételi előtt álló középiskolásokat. A kar rendeltetése, hogy tiszteket képezzen a Magyar Honvédség részére, de itt zajlik minden katonai vezetői szint továbbképzése is. A hallgatók jogállása speciális, egyfelől az NKE teljes jogú egyetemistái, honvédtisztjelöltek, de a Ludovika Zászlóalj katonái is. „Mi parancsnokokat képzünk” – utalt a dékán a kar bonyolult képzési rendszerére, amelynek végeredménye többek között a katonákat a hadszíntéri szolgálatra elvinni és onnan hazahozni képes parancsnok. A képzés és a kari élet középpontjában a hallgató áll, akit osztályfőnök segít, nem hagyja egyedül, az oktató-diák viszony bajtársi, az oktatókra a végzés után is támaszkodnak az egykori hallgatók. Épp ezért a karon nem tömegképzés zajlik, kis létszámú csoportokban oktatnak és mindenkit személyesen ismernek. „A tiszt a gyakorlótéren nevelődik” – jelentette ki a gyakorlatorientált alapképzés lényegi eleméről Pohl Árpád, aki szerint ehhez kötődik a képzés távlatibb célja: az intellektuálisan gondolkodni képes értelmiségi tisztek kinevelése. Az elmúlt időszakban olyan változásokat vezettek be, amelyek eredményeként a honvédtisztjelöltek maguk szervezhetik életüket az értelmiségivé válás útján. Megszűntek a délutáni órák, így mindenki eldöntheti, hogy a sportban, a lövészet terén, a nyelvtanulásban, vagy akár a tudományos diákköri munkában szeretne fejlődni. A dékán szólt a Magyar Honvédség széleskörű juttatásairól, a kiszámítható életpályáról és a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programról, amely „új hadikultúrát” hoz, így aki a HHK-ra nyer felvételt, a végzés után már egy technikailag és szervezetileg megújult Honvédségnél kezdheti meg hivatását.

A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus területén működik az Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, amelynek képzéseiről Vass Gyula, ezredes, igazgató beszélt. Az intézet három szakirányon képzi az ország 105 hivatásos tűzoltóparancsnokságának tisztjeit a tűzvédelem, iparbiztonság és a polgári védelem feladatainak ellátására. Az intézet az idei év július elsejével a Rendészettudományi Karba integrálódott, 18 oktató és 8 tanulmányi feladatokat ellátó munkatárs segíti a hallgatókat. Az igazgató szólt a speciális felvételi követelményekről: az egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság fontosságáról, amely a katonai képzésekre jelentkezőkhöz hasonlóan itt is kötelező. Vass Gyula a képzések közül kiemelte a gazdálkodó szervezetek szakember utánpótlását biztosító iparbiztonsági szakirányt. Az igazgató szólt a szakmai gyakorlatok fontosságáról, amely a katasztrófavédelem szerteágazó feladatköréhez illeszkedik, de a hallgatóknak már a képzés ideje alatt, szabadidejükben is van lehetőségük tűzoltói szolgálatra a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltói Egyesületnél. A végzés után pedig a katasztrófavédelemnél lehet karriert építeni a belügyi, rendvédelmi életpályamodellnek köszönhetően.  A képzés jövője kapcsán előrelépés lehet, hogy a tervek szerint 2023-ra elkészül a katasztrófavédelem speciális képzési központja a Ludovika Campuson, de tervezik egy tűzvédelmi mérnöki alapképzés bevezetését is.

A nyílt napon a szakokról szóló részletes tájékoztatók mellett volt lehetőség a fizikai alkalmassági vizsgálat lefolytatására, az alakulótéren katonai testnevelési bemutatót, majd katonai ellenőrző-áteresztő ponton végrehajtandó feladatokat tekinthettek meg a látogatók. A felvételizők technikai bemutatók keretében ismerhették meg a Magyar Honvédség és a Katasztrófavédelem technikai eszközeit, többek között tűzszerész robot bemutató is volt.

A nyílt napon készült az alábbi videós összeállításunk:

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes

Videó: Halápi Katinka