Katonai testnevelési bemutatót, helikopter-leszállást és egy katonai ellenőrző-áteresztő ponton bemutatott feladatsort is megtekinthettek mindazok a középiskolások, akik ellátogattak az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar december 7-i nyílt napjára.

Az NKE Hungária körúti campusán tartott rendezvény megnyitóján a HHK, a Katasztrófavédelmi Intézet és a Ludovika Zászlóalj vezetői köszöntötték az érdeklődőket. Pohl Árpád dandártábornok szólt a karon folyó különböző alap- és mesterképzésekről, valamint a doktori iskolákról is. A dékán külön kiemelte az állami légiközlekedési alapszakot, amely idén szeptemberben indult el és a hazai pilótaképzés megújulását várják tőle. A dékán előadásában elmondta, hogy a HHK hallgatói egyben honvédtisztjelöltek is, tehát tényleges katonai szolgálatot teljesítenek a Magyar Honvédség állományának tagjaiként. Pohl Árpád szerint bár a felvételi követelmények között vannak sajátosabb elvárások is, de egy átlagos fizikai felkészültségű fiatal ezeket teljesíteni tudja. „A karon a hallgatók kisebb létszámú csoportokban tanulnak, így nagyobb figyelem jut rájuk”- fogalmazott Pohl Árpád, aki szerint arra törekednek, hogy személyes kapcsolat alakuljon ki oktató és hallgató között. Hozzátette, hogy a katonatársak bajtársak is egyben és ez egy olyan érték, amely egyedülálló a felsőoktatásban. A dékán szólt arról is, hogy a kar hallgatói számos nemzetközi programban is részt vehetnek. Például az idén végzett 42 honvédtisztjelöltből 12, külföldi egyetemen végzett el egy szemesztert. Elhangzott, hogy a Magyar Honvédség biztos életpályát kínál az itt végzetteknek. „Hazaszeretetre, helytállásra, bátorságra és bajtársiasságra neveljük hallgatóinkat”- tette hozzá a dékán, aki szólt a 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programról is, amelynek révén nagyon jelentős fejlődésen esik át a honvédség. „Ha Önök hozzánk jelentkeznek, pár év múlva már egy teljesen átalakult honvédségben fognak majd szolgálni”- fogalmazott Pohl Árpád.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán működik a Katasztrófavédelmi Intézetis, amelynek képzéseivel szintén megismerkedhettek a nyílt nap résztvevői. Vass Gyula tűzoltó ezredes szólt a három katasztrófavédelmi szakirányról, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyre népszerűbbek a pályaválasztás előtt állók körében. A Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója szerint a tűzoltói pálya mellett az iparbiztonság és a katasztrófavédelem is komoly múlttal rendelkezik. Vass Gyula elmondta, hogy a katasztrófavédelmi szakemberek mindig is szorosan együttműködtek a honvédséggel a különböző természeti és ipari katasztrófák felszámolásában és ez a fajta szoros kapcsolat az oktatásban is megnyilvánul. Az ezredes szólt arról, hogy a jövőben új helyszíne lesz majd a katasztrófavédelmi képzéseknek, hiszen hamarosan megkezdődhet aKatasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ építése a Ludovika campuson.

„A Ludovika Zászlóalj az egyetemi karral szoros együttműködésben a képzést és szakfelkészítést hívatott kiegészíteni azáltal, hogy egyfajta katonai hátteret biztosít a honvédtisztjelöltek számára”- fogalmazott előadásában Leib Péter alezredes. A zászlóalj parancsnokhelyettese hozzátette, hogy a tisztjelöltek egy katonai szervezet részeként tevékenykednek, megfelelő napirenddel, fegyelemmel. A zászlóalj a honvédtisztjelöltek általános katonai kiképzését biztosítja, így például szervezi az alaki foglalkozásokat, a harcászati feladatokat és a lövészetet is.

A HHK nyílt napjának résztvevői részletes információkatkaphattak a különböző képzésekről, a felvételi követelményekről és a katonai élet mindennapjaiba is bepillanthattak. Emellett olyan látványos bemutatókat is megtekinthettek, mint például a katonai ellenőrző-áteresztő ponton bemutatott feladatsor, vagy a helikopter-leszállás.

A HHK képzéseiről és a felvételi követelményekről további részleteket itt olvashat:

https://felveteli.uni-nke.hu/hhk/kik-vagyunk-mi/

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes