„Az állami alapfunkciókkal összefüggő mesterségekre készítünk fel szakembereket” – ismertette az egyetem profilját Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora a nyílt napon. Érettségi előtt álló fiatalokkal, diplomához közelítő hallgatókkal és támogató családtagokkal telt meg a Ludovika Campus, ahol első kézből kaphattak ízelítőt az érdeklődők az egyetem felsőoktatási, kutatási és közösségi életéből.

Hatalmas érdeklődés fogadta az NKE nyílt napját: az egyetemet, karokat és képzéseket bemutató új oktatási épületben található mindkét előadó zsúfolásig megtelt olyan fiatalokkal, akik a jövőjüket a haza szolgálatában képzelik el. Akik már nem fértek be, azok live stream-en követhették a rektor és a dékánok bemutatkozó előadását.

Patyi András megnyitóbeszédjében kiemelte, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elnevezéséből számos következtetést vonhatunk le. Nemzeti az egyetem képzési palettája, hiszen országosan egy ilyen intézmény létezik Magyarországon, amely a nemzet egészére kíván hatást gyakorolni. A közszolgálatiságból következik, ahogy az egyetem a küldetésében is megfogalmazza, a „közt” kívánja szolgálni. Bár a közszolgálat ágazatokra bomlik az NKE-n, mégis közös alapja van a felfogásnak, hogy egyenruhától függetlenül szolgálják a hazát. Az egyetem szó egyaránt utal az intézményben folyó oktatásra és kutatásra. A végzett diplomások oklevelet és szakképzettséget kapnak. Ehhez azonban egy mesterség is párosul: „a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ezek mind állam közeliek. Olyan mesterségekre készítjük fel, oktatjuk és neveljük azokat, akik hozzánk csatlakoznak, amelyek állami karrierpályát jelentenek” – fejtette ki a rektor. Az NKE-n olyan szakembereket képeznek, akik az állami alapfunkciókért egyaránt felelnek: katonai biztonságért, a közrend- közbiztonságért, katasztrófavédelemért, tűz- és vagyonbiztonságért, a közigazgatás működtetéséért, vízbiztonságért, valamint a nemzetközi biztonságért és kapcsolatrendszerért. „Ezek egyedi, emberi alapfunkciók” – mondta Patyi András. Kiemelte, hogy az NKE speciális egyetem, amely okán a költségvetése nem az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hanem másik, 4 fenntartó minisztériumhoz van kapcsolva. Ennek következtében az egyetem hallgatói közszolgálati államilag támogatott formában tanulhatnak, amely mellett megmaradnak a felsőoktatási támogatott féléveik. A rektor bemutatta az NKE széleskörű kapcsolatrendszerét is: ennek keretében a közszolgálatis hallgatók Sanghajtól kezdve, Londonon át egészen az USA-ig tanulhatnak nemzetközi környezetben, több mint 100 partnerintézmény közreműködésével. Végül Patyi András felhívta a figyelmet, hogy aki felvételt nyer az egyetemre, az onnantól kezdve egy közösségbe fog tartozni. „Abba a közösségbe, amely a nemzet szolgálatának szenteli karrierjét.”

„Itt az egyetemen már fiatal korban a közszolgálatnak szeretnénk megnyerni Önöket” – fejtette ki Prof. Dr. Kis Norbert, az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja. „Minden, amit csinálunk, az célzottan és határozottan a közszolgálati karrier felé mutat.” A dékán kitért a kar doktori címet adó 5 éves osztatlan államtudományi mesterképzésére, valamint az új közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésére is. Kiemelte, hogy a leendő ÁKK-sok nem csupán egy hallgatói közösség tagjai lesznek, hanem a magyar tisztviselők karrierközösségének és családjának részesei.

„A Rendészettudományi Kar az egyetlen olyan felsőoktatást nyújtó intézmény, amely a rendvédelmi szakemberek felsőfokú képzését biztosítja.” – ismertette Dr. habil. Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, az NKE RTK dékánja. „Itt képezzük a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szakembereit, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ügyintézőit és a magánbiztonsági szféra leendő vezetőit.” Kiemelte, hogy bátor embereket várnak a kar képzéseire: „Míg egy katasztrófahelyzetben, egy bűncselekmény helyszínéről az emberek zöme menekül, addig egy tűzoltónak és egy rendőrnek épp az ellenkező irányba kell haladni és megóvni az embereket, valamint elfogni a bűncselekmény elkövetőit.”

„Mi vagyunk azok, akik a Magyar Honvédségnek, Magyarország fegyveres védelmének tudományos és felsőoktatási hátterét biztosítjuk” – mutatta be a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar polgárait Dr. Pohl Árpád ezredes, dékán. A kar feladata, hogy honvédtiszteket képezzen a Honvédség különböző vezetői pozícióiba. A hallgatóik egyaránt a magyar felsőoktatás és a Honvédség részeseivé válnak a képzés során. A dékán rávilágított, hogy a honvédtiszti pályán mindenki megtalálhatja a saját maga érdeklődési szakterületét, ugyanis a kar képzési struktúrája egyaránt kitér a műszaki, pedagógiai, vezetéstudományi, gazdasági, logisztikai, valamint légi-irányítási és repüléstechnikai irányokra.

Dr. Koller Boglárka, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja kifejtette, hogy felelősségteljes döntés előtt állnak a fiatalok, az őket támogató családok, valamint a felvételiztető egyetem is. „A cél azonban közös: egy olyan közösség megteremtése, amelyben jól érzik magukat a hallgatók és felkészült oktatók veszik őket körül, hogy lehetőség nyíljon egy olyan közös út bejárására, amely során az érettségizett fiatalból diplomás szakember válik.” A dékán röviden bemutatta a kar képzési profilját és szakjait az érdeklődőknek. „Alapvető feladatunk, hogy utánpótlást neveljünk a diplomáciába, külképviseletekre, a hazai közigazgatás külügyi érintettségű területeire, valamint a nemzetközi és európai uniós intézményekbe.”

Végül, de nem utolsó sorban Dr. Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja mutatta be az intézmény képzéseit. Miért van szüksége az országnak vízügyi mérnökökre? „Azok a szakemberek, akik nálunk végeznek, lehetővé teszik, hogy ezt az országot meg tudjuk védeni az árvizek és a természet káros hatásai ellen, meg tudjuk óvni vízfolyásainkat a káros szennyezési folyamatoktól. Mi tesszük lehetővé, hogy azokba a térségekbe is vizet juttassunk, ahol aszállyal küszködik az ország. Mi felelünk azért, hogy a vízfolyásaink hajózhatóak legyenek” – ismertette a dékán. „Ami a legfontosabb: az egészséges és tiszta ivóvíz ellátást ezek a szakemberek teszik lehetővé.” A bajai kar mérnöki területre képzi a hallgatóit olyan szempontból, hogy a végzett diplomások képesek legyenek megválaszolni a jövő kihívásait.

A nyílt nap alkalmával bemutatkoztak az egyetem tanulmányi osztályai, szakkollégiumai, hallgatói mobilitással foglalkozó szervezetei, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, valamint az NKE kabalája, Bono a közszolgálatis oroszlán. Az érdeklődők interaktív előadásokon, bemutatókon, valamint campus bejáráson vehettek részt, ahol megismerhették az NKE-s hallgatók mindennapjait.

Nézd meg a nyílt napról készült videónkat!

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes