Éppen egy évvel ezelőtt, 2017 januárjában nevezték ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának dr. Pohl Árpád ezredest, akivel az elmúlt esztendő eredményeiről és a kar távlati elképzeléseiről beszélgettünk.

Egy évvel ezelőtt az egyik legfontosabb célként fogalmazta meg a tisztjelöltek gyakorlati képzésének erősítését. Milyen eredményeket sikerült elérni?

A Magyar Honvédség alakulataival kiváló a kapcsolatunk, de új együttműködési formákat is keresnünk kellett. Ezek közül kiemelkedik a megállapodásunk az MH Altiszti Akadémiával, amelynek értelmében több gyakorlati foglalkozást közösen hajtunk végre. A békeműveleti felkészítő gyakorlat februárban, Hohenfelsben altiszt- és tisztjelöltek részvételével zajlik majd, és már tartanak az előkészületek a májusi közös zárógyakorlatunkra. Az, hogy a leendő tiszti és altiszti állomány közösen készül, nagyon komoly kihatással lehet a későbbiekre, hiszen így ismerik meg egymás munkáját igazán, még azelőtt, hogy megkezdenék szolgálatukat valamelyik alakulatnál. Teljes az egyetértés az akadémia és a kar vezetése között ebben a tekintetben, szándékainkat természetesen az NKE és a Magyar Honvédség vezetése is támogatja.

Az oktatói utánpótlás biztosítását szintén kiemelt célként jelölte meg. Mi a helyzet ezen a területen?

Többen is érkeztek, de továbbra is mindent el kell követnünk, hogy az oktatói munkára készen álló, doktori képzést vállaló fiatal tiszteket hozzunk ide. Az oktatói tudományos fokozatok tekintetében is sikerült előrelépnünk, többen kaptak docensi címet, ami az akkreditációs feltételek miatt stratégiai jelentőségű. Mindenben támogatjuk oktatóinkat, hogy megszerezzék a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet, és segítjük a docenseket a habilitációjukban. Furcsa kettősség lesz abban, amit most mondok, de örvendetes, hogy néhány kiválóan felkészült oktatónk visszatért egy alakulathoz, felelős beosztásba. Azért örülök ennek, mert egyfelől komoly elméleti tudás birtokában végeznek gyakorlati tevékenységet, másfelől pályájuk során akár vissza is kerülhetnek ide, ahol aztán kamatoztathatják az ott szerzett gyakorlati tudást, tapasztalatot.

A szervezet fejlesztésében is történt előrelépés?

Igen, a Katonai Vezetőképző Intézeten belül megalapítottuk a honvédelmi jogi és igazgatási tanszéket. Ezzel ismét visszatértek a katonai felsőoktatásba azok a korábbi képességek, amelyek biztosítják a hallgatók jogi és védelmi igazgatási felkészítését. A tanszék feladata továbbá a terület kutatása és fejlesztése. Az idén kormánytisztviselők részére több országos tanfolyamot vezettek le, nagy sikerrel.

A kar tevékenységi köre a nemzetközi együttműködések terén is bővült?

A nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése és ápolása kiemelt jelentőségű. Példaként említhetem a University of North Georgiával kötött együttműködési megállapodást. Az intézmények közötti csereprogramnak köszönhetően két amerikai kadét nálunk, két magyar tisztjelölt pedig az Egyesült Államokban töltött el öt hetet. Az egyetem továbbá pályázatot írt ki, ennek nyerteseként három fiatal tisztünk négy és fél hónapot fog ott kutatni, oktatni. Emellett sikerült az intézményi tudományos diákköri konferencián újra létrehozni a nemzetközi szekciót, amelyen idén már tíz külföldi – katonai- és védelmi egyetemeken tanuló – diák is részt vett.

Történt változás a karon a tananyag tekintetében?

Nem is kevés. A magyar tisztképzési rendszer valamennyi képzési formája, vagyis az alap-, mester- és katonai felsővezető szakirányú továbbképzés tantervét átdolgoztuk, így a következő félévtől már korrigált rendszerű oktatás folyhat a karon.

Miért volt erre szükség?

Az új alapszakokon 2017 nyarán avattunk először tiszteket. A négy év alatt annyi tapasztalat gyűlt össze, annyi visszajelzést kapunk mind a hallgatóktól, oktatóktól, mind a Magyar Honvédségtől, hogy bizonyos korrekciókat végre kellett hajtanunk. Négy év hosszú idő. Gondoljunk csak arra, mi történt, történik világszerte a terrorizmus, vagy Európában a migráció területén. Erre reagált a hadtudomány, reagáltak a katonai szakmák, és természetesen nekünk is reagálnunk kellett azzal, hogy (a legszélesebb körű szakmai egyeztetéssel) a szükséges változásokat megjelenítjük a képzésben.

Indított új képzést a kar?

Hosszú idő után újra megindult a pénzügyitiszt-képzés a logisztika alapszak specializációjaként. A törvényi előírások miatt az ottani hallgatók egy civil egyetem képzésére is járnak, így egyfelől biztosítva van számukra a maximális katonai felkészítés, másfelől meg fognak felelni a civil elvárásoknak is. A legnagyobb változás azonban az állami légiközlekedési szak megalapítása, amelynek tantervét tavasszal terjesztjük be, a képzés pedig szeptembertől indul. Ez azt jelenti, hogy húsz év után a tisztképzésen belül újra elindul a katonai pilóták képzése. Óriási kihívás ez számunkra is. A legfontosabb feladatunk most az, hogy a köztudatba beépítsük az új szakot, ahol nagyon erős egészségi, pszichikai, fizikai és tanulmányi kritériumoknak kell megfelelni, azaz már a felvételikor a legjobbakra van szükségünk.

Hogyan népszerűsítik a kart és az új szakot ennek érdekében?

A tavalyi két egyetemi nyílt napon a kar főleg az új szakra fókuszált, s idén január 26-án is ezt fogjuk tenni a kari nyílt napon. Természetesen minden lehetséges eszközt megragadunk, hogy elterjedjen a köztudatban, ezért a hagyományos csatornákon túl – mint a sajtó és a közösségi média – egy roadshow-t is indítottunk, amelynek központi elemeként a nálunk tanuló harmad- és negyedéves tisztjelöltek visszatérnek egykori középiskolájukba, és beszámolót tartanak az érdeklődőknek a tisztképzésről, a katonai pályáról. A személyes jelenlét és tapasztalatátadás rengeteget nyom a latban. Hangsúlyozom, megkönnyíti a helyzetünket a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program. Jelenleg a magyar honvédeknek minden okuk megvan az optimizmusra. Bizakodva tekinthetünk a jövőbe, s ezt közvetíthetjük a honvéd tisztjelöltek és a felvételizők felé is. Azt, hogy akik most kezdik meg tanulmányaikat, már egy megújuló, modernizálódó, korszerű hadseregben fognak szolgálatot teljesíteni.

Milyen felvételi mutatókra számítanak az idén?

A beiskolázási létszámunk a mostani felvételinél a duplájára emelkedik. A jelentkezők számával nem lesz gond, de nekünk nagyon figyelnünk kell arra, hogy tényleg a legkiválóbbakat vegyük fel. A mennyiséggel nincs problémánk, ezért a minőséget kell szem előtt tartanunk.

 

Szerző: Révész Béla, honvedelem.hu

Fotó: Szilágyi Dénes

 

Az interjú a Magyar Honvéd január 12-i számában jelent meg.