A nemzetközi elméleti és gyakorlati ismeretekre fogékony fiatalok számára nyújt komplex képzési rendszert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK). A külképviseleteken, vagy a hazai igazgatás külügyi és európai integrációs területein elhelyezkedni szerető hallgatók több alap és mesterképzésen bizonyíthatják képességeiket, rátermettségüket a nemzetközi igazgatástól a biztonság- és védelempolitikán keresztül a nemzetközi közszolgálati kapcsolatokig. Az itt szerzett, nemzetközileg is versenyképes tudással – a külföldi ösztöndíj- és gyakornoki programoknak is köszönhetően – az itt végzettekre stabil elhelyezkedés vár a hazai és európai uniós igazgatásban, a nemzetközi szervezetekben, a versenyszférában, valamint a védelmi szektor különböző szintjein.

Bővebben: LINK