A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az állam szolgálatába állókat képzik, mind az egyenruhás, mind a civil foglalkozásokat tekintve. „Az egyetemi tanárok nálunk ezért nemcsak magas szintű tudást, az egyetemi, tudományos szakértelmet adják át, hanem a hivatásrendekhez kapcsolódó szellemiséget, eszmeiséget is. Ettől vagyunk többek” – mondta Patyi András rektor a Figyelő új felsőoktatási rangsorának adott interjújában.

Miért válasszák a tovább tanulni vágyók az NKE-t?

Mi egy komplex egyetem vagyunk, összetett feladatokkal. Képzéseink egy része egyenruhás, másik része civil. Jelentős részük – mint például a felsőfokú rendészeti és honvédelmi képzések – csak nálunk érhetőek el az országban. Ide érdemes jelentkezni akkor is, ha a pályaválasztás előtt álló fiatalt érdekli a közigazgatás, a nemzetközi kapcsolatok, vagy a vízügy területe. Mind az öt karunk egyedülálló, kivételes és magas színvonalú képzést nyújt, amellyel a kiszámítható jövőt jelentő állami karrierpályákra kapnak felkészítést a hallgatók.

Idéntől három karunk már Budapest legszebb és legkorszerűbb egyetemi központjában, a Ludovika Campuson kezdte meg a tanévet. Kiemelném a Víztudományi Karunkat Baján, amely rendkívül fontos szerepet tölt majd be a jövőben, hiszen a vízzel kapcsolatos szakmai tudás, bármely részéről legyen is szó, valószínűleg felértékelődik, főleg egy olyan vízügyi szempontból kiszolgáltatott helyzetben lévő országban, mint a miénk. A korábbi bajai főiskola mérnöki képzései idén februárban kerültek hozzánk, de már kibővítettük a profilját a fenntartható fejlődéssel. Fontos kiemelni az Államtudományi és Közigazgatási Kart. Minden, amit a közigazgatási felsőoktatás vagy képzés alatt értünk, az ehhez karhoz köthető.

Mit javasol, mit mérlegeljenek az államtudományi képzési területre készülő felvételizők?

Természetesen az érdeklődési körnek megfelelően érdemes képzést és egyetemet választani. Mi az állami szolgálatra készítjük fel hallgatóinkat. A normál felsőoktatási kihívások mellett hivatásrendi kihívásoknak is meg kell felelnünk. Az egyenruhás szakjainkon karriertiszteket képzünk. A felsőoktatási tudás mellett parancsnoki képzést és egy szocializációs felkészítést is kapnak hallgatóink. Ezért az egyetemi tanárok nálunk nemcsak magas szintű tudást, az egyetemi, tudományos szakértelmet adják át, hanem egyfajta szellemiséget, eszmeiséget. Ettől vagyunk többek. Az NKE egy dinamikusan fejlődő tudásközpont, képzési portfóliónk folyamatosan bővül, ma már a közszolgálat szinte teljes spektrumát lefedi: a katonai, rendészeti területtől a közigazgatáson és a nemzetközi kapcsolatokon keresztül a vízügyig bezárólag.

Milyen külföldi képzés/ ösztöndíj lehetőség van az intézményben?

Az NKE rendkívül kiterjedt – nemcsak Európára koncentráló – nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami folyamatosan fejlődik. Minden hallgatónak, aki szeretne, lehetőséget adunk arra, hogy tanulmányi ideje alatt legalább egy alkalommal részt vegyen az Erasmus programokban, amelynek révén nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodhat. Hallgatóink jelentős része ösztöndíjszerződéssel, támogatott formában tanul. A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal az NKE, a rendészeti képzésben részt vevő tisztjelöltekkel a rendvédelmi szerv (ORFK, NAV, OKF), a migrációs szakirányon a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a honvédtisztjelölteknél a Magyar Honvédség köt ösztöndíjszerződést. Kevesen tudják, de az NKE támogatott képzésein eltöltött idő nem számít bele a felsőoktatási jogszabályok szerinti maximálisan támogatható 12 félévbe.

Milyen a hangulat, hallgatói élet az egyetemen?

Hallgató állományunk vegyes, de törekszünk arra – és személy szerint ezt nagyon fontosnak tartom – hogy valódi egyetem élményt adjunk a diákoknak. Még úgy is, hogy a rendészeti és honvédtiszti képzéseinkre egy fegyelmezettebb, kötöttebb munkarend a jellemző, hiszen ők a hagyományos egyetemi képzés mellett kiképzést is kapnak, amiről nem lehet hiányozni. A diákok hivatástudatát építik az itt oktató tisztek is, akiket szintén többletkötelezettségek terhelnek, hiszen a tiszti pálya mellett szereztek tudományos fokozatot és tanítanak nálunk. A felsőoktatási szellemiség mellett itt egy sokkal komolyabb nevelő munka folyik, amely részben hatással van a civil hallgatóink életére is.

Milyen különleges elvárások vonatkoznak az NKE-re felvett diákokra?

Az NKE képzései mindig egy meghatározott hivatásra készítik fel a hallgatókat. Az elhivatottság, a hivatástudat alapvető elvárás, hiszen a közigazgatási pálya bizonyos mértékű önfeladással jár: az ügyféllel akkor is kedvesnek kell lenni, ha rossz napunk van, a hatósági eljárási határidőket akkor is be kell tartani, ha sok az ügy. A haza szolgálatában jelmondatunkat mi komolyan gondoljuk, aki idejön tanulni, annak tudnia kell, hogy a munkája mindig az állampolgárokra irányul majd.

Milyen keretlétszámok vannak, hány főt tudnak felvenni az egyes képzésekre? Mekkora a túljelentkezés?

Nem annyi embert veszünk fel, amennyit szeretnénk, hanem annyit, amennyit a fenntartó szervek indokoltnak tartanak. Pl a honvédség haderő fejlesztési programja miatt várhatóan több tisztre lesz szükség, így a felvételi keretszámaink egyes szakok esetében majdnem duplájára nőhet jövőre. A bűnügyi nyomozói szakunk az egyik legnépszerűbb, ott 10-szeres túljelentkezés van, de a többi szakon is többszörös túljelentkezéssel kell számolni. Amire büszke vagyok, hogy az a 70 év után újonnan induló doktori címet adó államtudományi mesterszakunkra is sokan jelentkeztek.

Milyen lakhatási lehetőségeket ad az NKE? Maga a Campus is nagyon új, az új létesítmény pedig infrastrukturális élmezőnybe helyezi az intézményt.

A campusfejlesztésnek köszönhetően a hallgatók többségének modern és minden igényt kielégítő kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. A 600 fős Orczy Úti Kollégium 2015-ben készült el civil hallgatóink számára, idén pedig egy szintén 600 fős kollégium épült Rendészettudományi Kar részére. Baján is kiváló körülmények várják a hallgatókat, a honvédtisztjelöltek pedig a Zrínyi Miklós Laktanyában és Egyetemi Campuson laknak.

Itt fontos megjegyezni, hogy maga az infrastruktúra nem csinál egyetemet. Ötévesek vagyunk, de van még feladatunk bőven. Megkezdtük a digitalizációra való átállást, a nemzetközi kapcsolatainkat tovább szeretnénk mélyíteni, erősítenünk kell az NKE tudományos hatását, fontos az egyetemi jellegünk erősítése is. Hagyomány és modernitás a jelszavunk ezen a területen: a felsőfokú honvédtisztképzés ősi otthonában vagyunk, amelyet mindig szem előtt tartunk, de csak a múltból nem lehet megélni. Nagyon fontos célunk az, hogy azok, akik felveszik a végzettjeinket elégedettek legyenek. Sok munka áll még előttünk, de lényegében már most is 15 évnyi munkát végeztünk el az elmúlt 5 évben.

Milyen gyakorlati lehetőségek vannak? Említette, hogy az egyenruhás képzéseken a diákok már lényegében egy kötelék tagjai.

Az NKE képzései alapvetően az állami szolgálatra készítenek fel, gyakornoki rendszerünk is ez alapján épül fel. Rendkívül szoros, napi kapcsolatban vagyunk a rendvédelmi, honvédelmi szervekkel, a közigazgatás teljes egészével, többek között a kormányhivatalok, egyéb kormányzati szervek, önkormányzatok azok, amelyek gyakorlati helyet biztosítanak a civil hallgatóinknak. Nemcsak hirdetjük Intézményfejlesztési Tervünkben, hogy mi az együttműködés egyeteme vagyunk, hanem nap mint nap gyakoroljuk is. Ez nem mindig egyszerű, mert kezdetben a civil hallgatóink nem értik, hogy miért kell nekik a rendészeti szervek rendszerét megismerni, vagy az egyenruhásnak miért kell a civil közigazgatás működését tudni, de ez az együttműködés vár rájuk majd a munkájuk során is.

Miért gondolja, hogy érdemes idejönni? 

Úgy gondolom, hogy azok, akik biztos karriert, biztos jövőt és kiszámítható életpályát szeretnének, azok számára az NKE a legjobb választás, s nem csak amiatt, hogy képzéseink egy része csak nálunk érhető el. Nem vagyunk nagy egyetem, valamivel több, mint hétezer hallgatónk van, ezért a hallgatókkal szorosabb a kapcsolata az oktatóinknak. Rendkívül komoly figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a tudományos diákköri munka támogatására, ami majd biztosítja a tudományos utánpótlást. Az NKE-n négy doktori iskola is működik. Az NKE képzéseinek vonzerejét részben az is adja, hogy az itt végzettekre szinte garantált állami karrierpálya vár. A honvédelmi és rendészeti képzések esetében ez 100 százalékos elhelyezkedést jelent, hiszek ő már a végzős évükben pontosan tudják, hogy hol kezdik meg szolgálatokat. Ma, mindazok számára, akik a közigazgatásban szeretnének dolgozni, az NKE megkerülhetetlen, hiszen a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzését is egyetemünk végzi. Ezért a szakma is igényt tart a nálunk végzettekre.

 

Forrás:  Figyelő Felsőoktatási Rangsor 2018

Fotó: Szilágyi Dénes