Több száz érdeklődő részvételével rendezett nyílt napot Baján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara. A rendezvényen a vízügyi szakközépiskolákból és a környékbeli gimnáziumokból érkező diákok információkat kaphattak a kar képzéseiről, valamint különböző bemutatókon is részt vehettek.

A magyar felsőfokú végzettségű vízügyi szakemberek mintegy hetven százaléka a Víztudományi Kar (VTK) jogelőd intézményeiben végzett, az itt folyó képzés több mint 50 éves múltra tekint vissza – mondta köszöntőjében Dr. Bíró Tibor. A kar dékánja szólt arról, hogy a vízügyi képzések ettől az évtől kezdve kerültek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, amely a VTK-t ma már három intézettel működteti. A karon két alapszakon, öt szakirányon tanulhatnak a hallgatók, akik a diploma megszerzését követően szinte biztosan el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon. „Bár ma már nehéz megmondani, hogy 20 év múlva milyen szakemberekre lesz szükség Magyarországon, a vízügyesek azonban biztosan köztük vannak”- fogalmazott Bíró Tibor, aki hozzátette, hogy ez a szakma ma már életpályát is ad az abban dolgozóknak. A dékán tájékoztatójában szólt arról is, hogy a víz nemcsak szerepel, de össze is köti a fenntartható fejlődési célokat, amelyek az ENSZ 2015-ös csúcstalálkozóján fogalmazódtak meg.  A szakember beszélt arról is, hogy a társadalom jövőképe is múlik azon, hogy mit kezdünk a vizeinkkel, hiszen a könnyen elérhető vízkészlet ma már elég csekély. Ez azt is jelenti, hogy tudatosan, tervezetten kell gazdálkodnunk ezzel az erőforrással. Bíró Tibor szerint egyre jelentősebbek a világban a különböző vízkárok, sőt a katasztrófák jelentős része is a vízhez köthető. Ráadásul számos fegyveres konfliktus középpontjában is a víz áll, így a vízdiplomácia jelentősége is egyre nagyobb. A dékán elmondta, hogy a hazai vízügyi fejlesztések területén egy újabb jelentős korszak kezdődhet el, komoly beruházások előtt áll a szakma. A kar képzéseit elvégző hallgatók jelentős része már szinte a tanulmányai ideje alatt megtalálja leendő munkahelyét, hiszen a vízügyi szolgálat mellett a viziközmű-, valamint tervező-kivitelező cégek is számítanak a képzett szakemberekre. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedig a diploma értékállóságát erősíti”- fogalmazott a dékán.

A vízügyi életpályát mutatta be előadásában Balatonyi László. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság árvízvédelmi osztályvezetője szólt a Nemzeti Vízstratégiáról, azaz a Kvassay Jenő Tervről. Ez a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig tartó középtávú intézkedési terve, amelyet idén márciusban fogadott el a kormány. Megfogalmazódik benne a vizek kezelésével, használatával kapcsolatos célkitűzések és eszközök meghatározása, a feladatok megoldásához szükséges intézkedések megvalósítási feltételeinek megteremtése, az öntözéses gazdálkodás lehetőségeinek és kereteinek kialakítása, valamint az aszálykárok hatásainak megelőzése. A stratégia javaslatokat is tartalmaz az állami és önkormányzati, valamint a kormányzaton belüli feladatellátás módosítására, a finanszírozás feltételeinek javítására, a szervezeti rendszer célirányos átalakítására.  Emellett a Kvassay Jenő Terv foglalkozik a tervezés, a kutatás és a képzés feladataival is. Ennek kapcsán Balatonyi László elmondta, hogy fejleszteni kell a gyakorlatorientált víztudományi kutatásokat, a vizes kutatóhelyeket. Az osztályvezető szólt a vízügyi igazgatási szervezet működéséről is. Elhangzott, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság négy szakmai főosztállyal működik és 12 területi igazgatósággal látják el az országos feladatokat. Az osztályvezető szólt a vízügyes szakmát érintő bérrendezésről is: idén szeptembertől 15 százalékkal, jövő januártól pedig újabb 15 százalékkal emelkedik a vízügyi igazgatóságokon dolgozók bére.

A rendezvényen a kari önkormányzat munkáját Zagyva Dániel kari HÖK elnök, míg a Zsuffa István Szakkollégium tevékenységét Tompa Márton elsőéves hallgató mutatta be. A nyílt nap résztvevői részletesebben is megismerhették a kar intézeteiben folyó képzéseket, a vízügyi igazgatóságok munkáját és különböző bemutatókon is részt vehettek. Így például a Víztechnológiai Oktatóbázist is megtekinthették a felvételi előtt álló diákok.

Az NKE nyílt napi programsorozata pénteken folytatódik az NKE központi campusán, ahol az egyetem mind az öt karával megismerkedhetnek az érdeklődők.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: VTK