„Az Országgyűlés olyan egyetemet alapít, amely az eljövendő generációk számára a haza szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötelezettségnek emblematikus intézménye, a közszolgálat akadémiája lesz” – hangzott el Navracsics Tibornak, az Országgyűlésben elmondott miniszteri expozéjában, még 2011 márciusában. Ekkor fogadták el a parlamenti képviselők azt a törvényt, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szólt, amelynek eredményeként megkezdte működését az NKE 2012. január elsején. Az azóta eltelt öt év az intézmény Fenntartói Testülete (FT) hatékony támogatásának köszönhetően is, számos fontos eredményt hozott az államtudományi egyetemmé váló NKE életében.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012- ben három karral és három karközi intézettel indult el, de az évek alatt a folyamatos és tudatos intézményfejlesztésnek köszönhetően újabb szervezeti egységekkel gazdagodott. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), a Rendészettudományi Kar (RTK) és az Közigazgatás-tudományi Kar (KTK) mellett 2015 februárjában jött létre a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK). A már a kezdetektől létező karközi intézetek köre – Vezető és Továbbképzési Intézet, Katasztrófavédelmi Intézet, Nemzetbiztonsági Intézet – 2014-ben tovább bővült. Az államtudományi egyetemmé válás megvalósítása érdekében létrejött az Államtudományi Intézet, amely tavaly év elején Államkutatási és Fejlesztési Intézetté alakult. Szintén ez a cél vezérelte a KTK átalakulást Államtudományi és Közigazgatási Karrá (ÁKK) 2016 februárjától. Mindezen szervezeti változásoknak is köszönhetően az egyetem oktatási és kutatási portfóliója folyamatos bővül, egyre több képzés, továbbképzés és tudományos lehetőség várja a leendő és a már itt tanuló hallgatókat. Ezen változások eredménye többek között a következő tanévtől induló doktori címmel járó, osztatlan államtudományi mesterképzés, amely az egyik legkomplexebb lesz az NKE képzései közül. Jelentősen bővült és modernizálódott az intézmény közszolgálati továbbképzési rendszere. Az államtisztviselők számára kötelező előmeneteli képzéseken kívül, ma már több szakirányon is folytatható továbbképzés az intézmény szervezésében, ráadásul az e-learning és távoktatási módszerek révén egyre elérhetőbbekké is válnak azok a közszolgálatban dolgozók számára.

Az oktatás mellett a tudományos élet területén is jelentős változásokat hoztak az elmúlt évek. A kezdetektől meglévő két doktor iskola (Hadtudományi és Katonai Műszaki) mellett 2013-tól megkezdte működését a Közigazgatás-tudományi, majd 2015-től a Rendészettudományi Doktori Iskola. Az intézmény tudományos-kutató munkáját több testület is segíti, így például a 2015 februárjában létrejött Mentorok Kollégiuma is, amely egy véleményező és javaslattevő szakértői testület. Az évek alatt folyamatosan bővülő feladatok új és modern infrastruktúrát igényelnek. A kormányzati szándékkal és támogatással összhangban jelentősen fejlődött a kiszolgáló intézmények köre is. A Ludovika Campus beruházás első állomása volt a 2014-ben átadott, felújított Ludovika Főépület, majd ezt követte egy 600 fős kollégium építése, amelyet 2015 őszén vehettek birtokba a hallgatók. A fejlesztés azóta is folyamatosan zajlik: jelenleg is épül az RTK speciális képzési központja és kollégiuma, egy lőtér, egy új oktatási épület, valamint egy sportközpont. Ezek a beruházások lehetővé teszik, hogy a Rendészettudományi Kar és az Államtudományi és Közigazgatási Kar szeptemberben már a Ludovika Campuson kezdhesse meg a következő tanévet. A közelebbi jövő egyik nagy feladata pedig a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katasztrófavédelmi Intézet campusra költöztetése lesz, amellyel kapcsolatban már kormányhatározat is született.

„Meggyőződésem, hogy csak akkor beszélhetünk valódi integrációról, ha egy helyen működnek majd az egyetem karai. Akkor tudnak egymásra hatni kultúrák, értékek, tudósok, tanszékek, oktatók, ha mindenki egy helyre költözik”– nyilatkozta a Bonum Publicum tavaly szeptemberi számában Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora – aki az NKE 5. születésnapjával egy időben kezdte meg újabb, három évre szóló rektori ciklusát– úgy véli, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarország legszélesebb értelemben vett „államtudományi egyeteme”, amely sokszínű és összetett múltú közösség, egyben az értékek egyeteme is.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: MTI