A nappali munkarendű hallgatók jelentős része támogatott formában, az egyetemmel kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés keretében folytatja tanulmányait.

A kar által meghirdetett szakokra az általános felvételi feltételek vonatkoznak:

A közigazgatás-szervező alapképzési szak levelező munkarendű közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésére azok jelentkezhetnek, akik közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonnyal és munkáltatói támogató nyilatkozattal rendelkeznek, valamint elvégezték a kormányablak-ügyintézői tanfolyamot, vagy a közszolgálatban dolgoznak és rendelkeznek a munkáltató, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter támogató nyilatkozatával.

Az államtudományi osztatlan mesterképzésen az egyetem által létrehozott bizottság pályaorientációs alkalmassági beszélgetés keretében vizsgálja a jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát. A nem megfelelt minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárásból.

A közigazgatási mesterképzésre jelentkező esetében az egyetem által létrehozott bizottság motivációs beszélgetés keretében vizsgálja az alábbi szempontokat: közigazgatási szakmai gyakorlat, szakmai és közéleti tevékenység, jelentős közigazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység, szakmai tájékozottság, személyes motívumok, verbális képességek, a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció.

A közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésre jelentkező esetében az egyetem által létrehozott bizottság motivációs beszélgetés keretében vizsgálja az alábbi szempontokat: közigazgatási szakmai gyakorlat, szakmai és közéleti tevékenység, jelentős közigazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység, szakmai tájékozottság, személyes motívumok, verbális képességek, a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció.

Érettségi követelmények:

Államtudományi osztatlan képzés esetén
Kettőt kell választani:

  • belügyi rendészeti ismeretek vagy
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem vagy
  • ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (rendészetis ismeretek)

Közigazgatás-szervező alapképzési szak esetén
Kettőt kell választani:

  • belügyi rendészeti ismeretek vagy
  • magyar nyelv és irodalom vagy
  • történelem vagy
  • egy szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) vagy
  • egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, közgazdaság ismeretek, rendészet ismeretek)

Nappali

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelményekKépz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
ANAközigazgatás-szervezőtámogatott680 < 120kettőt kell választani: belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgyALLI
ANKközigazgatás-szervező260 000 Ft1 < 40ALLI
ONAállamtudományitámogatott1050 < 120pályaalkalmassági (Alk) és
kettőt kell választani: belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
ALLI
ONKállamtudományi260 000 Ft10 < 30ALLI

 

Levelező

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett
képzés
Önköltség
(félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelményekKépz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
ALKközigazgatás-szervező230 000 Ft61 < 100kettőt kell választani: belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgyALLI
OLKállamtudományi230 000 Ft1020 < 50pályaalkalmassági (Alk) és
kettőt kell választani: belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
ALLI


Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken: felvi.hu

Nappali

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz.
terület
MNAközgazdálkodás és közpolitikatámogatott410 < 50motivációs beszélgetés (Sz)GAZD
MNAközgazdálkodás és közpolitika225 000 Ft410 < 50GAZD

 

Levelező

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz.
terület
MLKközgazdálkodás és közpolitika225 000 Ft410 < 50motivációs beszélgetés (Sz)GAZD
MLKközigazgatási260 000 Ft410 < 50ALL


Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken: felvi.hu