Víztudományi Kar

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Nyolc féléves nappali és levelező munkarendű képzés

Építőmérnök 2017-07-30T18:27:37+00:00

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakképzettség: építőmérnök

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

További információk elérhetőek az következő linken: Link

 • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére,
 • egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban,
 • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
 • munkavédelmi feladatok megoldására.

 • műszaki vezetői tevékenység végzésére;
 • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére;
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására;
 • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.

 • természettudományos alapismeretek:
  matematika , fizika, informatika, mechanika, építőipari kémia, építőipari ábrázolás, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományos alapismeretek;
 • gazdasági és humán ismeretek:
  mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, jogi és államigazgatási ismeretek, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további gazdasági és humán alapismeretek;
 • szakmai törzsanyag:
  anyagismeretek, szerkezetek, geotechnika, közlekedési létesítmények, települési és környezetmérnöki ismeretek, akadálymentesítés, vízi létesítmények, geoinformatika, az intézmény hagyományainak megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.

Építőmérnök

 • Ép.szervezés-ép.kivitelezés
 • Építőanyagok
 • Épületszerkezettan
 • EU-ismeretek
 • Fa-és fémszerkezetek
 • Fizika
 • Geodéziai mérőgyakorlat
 • Geoinformatika 1.
 • Geoinformatika 2.
 • Geoinformatika 3.(Tériformatika)
 • Geotechnika 1. (Talajmechanika)
 • Geotechnika 2. (Földművek)
 • Geotechnika 3. (Alapozás)
 • Hidraulika 1.
 • Hidraulika 2.
 • Hidrológia 1.
 • Hidrológia 2.
 • Hidrológiai modellezés (fakultatív)
 • Hidrometriai mérőgyakorlat
 • Informatika 1. (CAD)
 • Informatika 2.(CAD 2)
 • Jog és közigazgatástan
 • Kommunikációs ismeretek
 • Közlekedési létesítmények 1.
 • Közlekedési létesítmények 2.
 • Magyarország vízgazdálkodása
 • Matematika 1.
 • Matematika 2.
 • Matematika 3.
 • Mechanika 1.
 • Mechanika 2.
 • Mechanika 3.
 • Mérnökgeológia
 • Mérnöki ábrázolás
 • Minőségügyi ismeretek
 • Számítógépes prezentáció
 • Technikusi gyakorlat
 • Település-és régiófejlesztés
 • Vasbetonszerkezetek 1.
 • Vasbetonszerkezetek 2.
 • Víz-és környezetjog

Területi vízgazdálkodás szakirány

 • 1D hidraulikai modellezés 1.
 • 1D hidraulikai modellezés 2.
 • Árvízvédelem
 • Dombvidéki vízrendezés
 • Folyógazdálkodás
 • Hidrogeológia
 • Mezőgazdasági vízhasznosítás
 • Projekttervezés
 • Síkvidéki vízrendezés
 • Szakdolgozat konzultáció 1.
 • Szakdolgozat konzultáció 2.
 • Számítógépes tervezés
 • Talajtan és mezőgazdaságtan
 • Tározás
 • Társadalom bevonása a döntéshozatalba
 • Természetvédelem
 • Vg. létesítmények üzemeltetése
 • Vizes élőhelyek rehabilitációja
 • Vízépítési szerkezetek
 • Vízgyűjtőgazdálkodás 1.
 • Vízgyűjtőgazdálkodás 2.

Vízellátás-csatornázás szakirány

 • Területi vízgazdálkodás 1.
 • Területi vízgazdálkodás 2.

 • Területi vízgazdálkodás specializáció
  A klasszikus vízgazdálkodási, vízépítési jellegű tudásanyag főbb részei: árvízvédelem, vízrendezés, vízkészletgazdálkodás, vízgyűjtőgazdálkodás, vízhasznosítás, tározás, ármentesítés, folyószabályozás, vízgyűjtőfeltárás, vízrajz, és az Európai Unió irányelvei. A hallgatók az üzemeltetési kérdések mellett tervezési módszereket is elsajátítanak. A terepi mérőgyakorlatok során geodéziai, hidrometriai és hidroökológiai mérésekben mélyülhetnek el.
 • Vízellátás-csatornázás specializáció
  A hallgatók megismerhetik a települések, az ipari létesítmények vízellátásának, a vizek elvezetésének, kezelésének, hasznosításának eszközrendszerét és folyamatait, valamint gyakorlati feladatait. Elsajátítják a rendszerek működtetéséhez szükséges gépészeti, irányítástechnikai ismereteket, a szakmai szoftverek használatát és a vonatkozó jogi környezetet.
 • Vízkárelhárítás specializáció
  A hallgatók által elsajátítandó vízkárelhárítási ismeretek tartalmazzák az általános vízgazdálkodási alapismereteken túl a vizek kártételei elleni védekezés, az árvizek, belvizek, aszályok kezelésének speciális tudásanyagát, az ivóvízbiztonság és a katasztrófavédelem legfontosabb kérdésköreit, a környezeti kárelhárítással kapcsolatos alapismereteket, valamint a vízi ökoszisztémák védelméhez szükséges szakismereteket. A hallgatók a témakörökkel kapcsolatos üzemeltetési és monitorozási feladatokkal és módszerekkel is megismerkedhetnek, és a gyakorlatban, terepen sajátíthatják el az árvízvédekezést, a geodéziai, hidrometriai és hidroökológiai mérőgyakorlatok mellett. A specializáció keretében a hallgatók megismerkednek a fontosabb vízkárelhárítási módszerekkel és a talaj-, talajvíz kármentesítési technológiákkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.