Rendészettudományi Kar

Felvételi követelmények

Felvételi követelmények 2017-12-01T15:07:24+00:00

A nappali munkarendre azok a 18. életévüket betöltött, viszont a felvétel évében a 25. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek magyarországi állandó lakóhellyel. Levelező munkarendes képzések esetében nincs korhatár.

A nappali munkarend legtöbb képzése esetén a felvétel feltétele az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány megléte.
A levelező munkarendes képzésekhez és a nappali munkarendes hivatásos állományviszonyhoz kötött képzésekhez nem feltétel a nyelvvizsga megléte.

A nappali képzések többsége szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kötött. A vizsgálat negatív kimenetele jó tanulmányi eredmények elérése esetén sem teszi lehetővé a rendészeti képzésre történő felvételt. Az egyetemre történő biztos bejutás érdekében azt javasoljuk a jelentkezőknek, hogy ne csak egy helyre jelentkezzenek, hanem érdeklődésük szerint több képzést jelöljenek meg, lehetőleg olyan képzéseket is, amelyekhez nem kapcsolódnak alkalmassági vizsgálatok. A választáshoz az NKE többi karának kínálata nyújthat segítséget, amelyek a közszolgálat számos területére adnak felkészítést. A levelező munkarendes képzések túlnyomó része a rendvédelmi szervek hivatásos állományában dolgozók számára van fenntartva. Néhány szakirány azonban civilek számára is elérhető (ezek az önköltséges biztonsági, katasztrófavédelmi műveleti, iparbiztonsági szakirányok). Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a nappali munkarend esetében a bűnügyi hírszerző, a bűnügyi felderítő, a büntetés-végrehajtási, valamint a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányokra csak hivatásos állományban dolgozók jelentkezhetnek!

Amennyiben eldöntötte, hogy mely képzésekre jelentkezik, keresse fel a www.felvi.hu oldalt, ahol az E-felvételi felületen tud elektronikusan jelentkezni. Felhívjuk figyelmét, hogy intézményünk esetében a jelentkezések szakirányokra történnek, így a szakirányokon eltérő felvételi ponthatárok várhatóak. Az előző évi felvételi ponthatárokat itt érheti el. A pontszámító kalkulátor a lehetséges felvételi pontjai számításánál lehet a segítségére.

A jelentkezési sorrend kialakításakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová legjobban szeretne bekerülni, és az utolsó helyre pedig, az a képzés, amelyre a várható felvételi pontszáma elegendő lesz. A végzés után a rendvédelmi szerven belül van lehetőség arra, hogy a végzett tiszt a szakirányától eltérő munkaterületre kerüljön áthelyezésre a későbbiek során.

Figyelem! Kérjük figyelmesen tekintse át ezen felület bal oldali menüsorában az Alapképzések részben található táblázatot, mely munkarendenként és szakirányonként tartalmazza a felvételi feltételeket. Azokra a képzésekre, melyek feltételeinek nem felel meg, NE jelentkezzen, mert azt a jelentkezést törölnünk kell, így a felvételi esélyei csökkennek, hisz új képzés megjelölésére a jelentkezési határidő után nincs lehetősége.

A jelentkezéshez fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot, amely a sikeres jelentkezéshez szükséges. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésére, akkor az legkésőbb 2017. július elejéig (pontos dátum a www.felvi.hu oldalon) pótolható!

Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, akkor azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címre.

Fontos tudni, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az eredeti igazolások, bizonyítványok, okiratok bemutatása a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor. Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, akkor a felvételről szóló döntést a felsőoktatási intézmény vezetője megsemmisíti és az érintett jelentkező ellen büntetőeljárás indítható.

A felvételi eljárásban a kötelezően csatolandó dokumentumok mellé a jelentkezéskor az NKE RTK által kért speciális dokumentumot is csatolnia szükséges, melyet letöltést követően kitöltve kell a www.felvi.hu oldalra a jelentkezéséhez csatolnia.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a felvett hallgatók tanulmányaik megkezdésekor alapfelkészítésen vesznek részt. Az alapfelkészítés augusztus második felében kezdődik, ezért nyaralást arra az időtartamra már ne tervezzenek.

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseikkel Krizsai Veronikát kereshetik a 06-1/392-3565 vagy a 06-1/392-3562 elérhetőségeken és a krizsai.veronika@uni-nke.hu e-mail cimen,

A részletes felvételi tájékoztató a www.felvi.hu oldalon található meg.

Bővebb információ a “Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a felvételi eljárás során” című közleményben.

A pályaalkalmassági vizsgálatok alább leírt rendje a migrációs szakirányra jelentkezők kivételével, minden nappali munkarendre jelentkező civil (nem hivatásos) pályázót érint, függetlenül attól, hogy melyik évben érettségizik, illetve érettségizett.
A biztonsági szakirány nappali munkarendes képzésre jelentkezőknek csak egy pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, illetve egy pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük, rájuk sem vonatkozik az alábbiakban leírt folyamat.
A hivatásos állományúak állományviszonyúk miatt mentesülnek az alkalmassági vizsgálatok alól, kivéve: levelező munkarend polgári nemzetbiztonsági alapszak jelentkezői.
A pályaalkalmassági vizsgálatokról szóló részletes tájékoztatót postai úton fogjuk a Karunkra jelentkezők számára megküldeni az Oktatási Hivatal adatszolgáltatását követően.

A pályaalkalmassági vizsgálatok (egy-egy napot vesznek igénybe)

 1. alkalom: fizikai-kondicionális felmérés,(várhatóan április második felében kezdődik),
 2. alkalom: egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálat (azonos napon és helyszínen)
 3. alkalom: pályaorientációs beszélgetés

A fizikai-kondicionális felmérésre Önnek a postai boríték címzésén a neve után [pl.: Kiss Júlia (1257)] található sorszám alapján beazonosítható időpontban kell megjelennie a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. (Budapest, XII. Farkasvölgyi út 12.) (Legkönnyebben megközelíthető: a Széll Kálmán tértől a 61-es számú villamossal a Városmajor megállóig, majd a fogaskerekű vasúttal /60-as/ a Széchenyi-hegy végállomásig, onnan rövid séta).

A felmérések zavartalanságának biztosítása, valamint az objektumban folyó oktatás miatt a hozzátartozók, kísérők nem léphetnek be a Kar területére. A felmérés kb. 3 órát vesz igénybe. A felmérésen szerzett „nem alkalmas” minősítéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs, és aki ilyen minősítést kap, az a további vizsgálatokon nem vehet részt. Javasoljuk, hogy értéktárgyat ne hozzon magával a felmérésre, illetve a vizsgálatokra.

A fizikai-kondícionális felmérés után az „Alkalmas” minősítést szerzett pályázókkal a helyszínen közöljük az egészségügyi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat helyét és időpontját!!! Az orvosi vizsgálathoz szükséges nyomtatványokat is ekkor adjuk át.

A vizsgálatra az állandó lakhely szerinti illetékes Rendőr-főkapitányság Egészségügyi Szolgálatánál fog sor kerülni.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges beszerezni:

 • egy évnél nem régebbi tüdőszűrés eredményét,
 • egy éven belüli EKG eredményt,
 • egy éven belüli hallásvizsgálati eredményt,
 • egy éven belüli szemészeti eredményt,
 • három hónapnál nem régebbi vér-vizelet vizsgálati eredményt (májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, vércukor, vérkép, vizelet),
 • nők esetében szükség van még 1 hónapnál nem régebbi keltezésű nőgyógyászati leletre, illetve 1 éven belüli nőgyógyászati citológiai vizsgálati leletre is (a citológiai lelet beszerzése kb. 3-4 hét!, ennek hiányában az egészségügyi vizsgálaton nem lehet részt venni).
 • férfiak esetében szükség van még egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálati eredményre.

Javasoljuk, hogy mielőbb vegyenek részt az előírt vizsgálatokon, ugyanis a fizikai-kondicionális felmérést követően – amennyiben ott „alkalmas” minősítést szereztek – már nem biztos, hogy lesz rá elég idejük. A hiányzó leletek miatt az egészségi alkalmassági vizsgálat „nem alkalmas” minősítéssel zárulhat.

Az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton kapott „Nem alkalmas” minősítés esetén a pályázó csak a helyszínen kérhet másodfokú vizsgálatot (a jogorvoslat módjáról a helyszínen kap tájékoztatást)!

Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot követően kerül sor a pályaorientációs beszélgetésre. A beszélgetés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán lesz megtartva (Budapest, XII. Farkasvölgyi út 12.).

Aki alkalmas minősítést kap mind az egészségügyi, mind a pszichológiai alkalmassági vizsgálat első- vagy másodfokán, a vizsgálatot követően azonnal e-mailben kell időpontot kérnie a pályaorientációs beszélgetésre a RTK_felveteli@uni-nke.hu címen.

A pályaorientációs beszélgetés időpontjáról e-mail válaszüzenetben fog értesítést kapni, ezért kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel e-mail postafiókját.

A felvételt követően, de még a beiratkozás előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel ellenőrzést fog tartani, mely egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által meghatározott, egyeztetett időpontban fog sor kerülni a felvett hallgató lakóhelyén. Felhívjuk figyelmét, hogy már a pályaorientációs vizsgálatra hoznia kell a kifogástalan életvitel ellenőrzés elvégzéséhez szükséges nyomtatványokat, melyeket a felvételi felület bal menüsorának Kifogástalan életvitel részében talál meg.

Amennyiben 2017. június 30-ig nem vesz részt pályaorientációs beszélgetésen úgy automatikusan alkalmatlan minősítést fog kapni és nem nyerhet felvételt az NKE RTK által alkalmassági vizsga kötelezettséggel meghirdetett szakirányokra.

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

A felvételi pályaalkalmassági vizsgálatok részeként a Rendészettudományi Kar bizottságai pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytatnak le a jelentkezővel. A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés annak a felmérésére irányul, hogy a pályázó a rendvédelmi hivatásra kellően motivált, illetve esetében nincs-e olyan kizáró ok, amely a hivatás gyakorlására alkalmatlanná teszi. A bizottság 1 fő oktatóból, a rendvédelmi szerv egy hivatásos tisztjéből, 1 másod évfolyamos hallgatóból áll.

Egyidejűleg több bizottság működése esetén a felvételiző sorsolással kerül besorolásra valamelyik bizottsághoz. A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

A bizottság a beszélgetés eredményét a felvételizővel a helyszínen közli, amelynek megismerését a felvételiző aláírásával igazolja.

Javasoljuk, hogy a beszélgetésre megfelelő öltözetben jelenjen meg, illetve előzetesen tájékozódjon annak a rendvédelmi szervnek a munkájáról, amelyet jelentkezéseivel megcélzott.

 1. Kardio-respiratorikus rendszer állóképességének vizsgálata (2000 m-es terepfutás)
  A teszt leírása: A felvételizők terepen kimért pályán futják le a távot. A vizsgáztatók a táv teljesítésének ideje alapján értékelik a pályázó teljesítményét.
 2. Törzsizom erőállapotának mérése (1 perc alatti maximális számú felülés)
  A teszt leírása: A felvételiző üljön le a talajra, hátát tartsa függőlegesen, kezeit kulcsolja össze a tarkója alatt, a térdeit 90 fokos szögben hajlítsa be úgy, hogy a sarka és a talpa a talajon legyen. Feküdjön le a hátára úgy, hogy a válla érintse a talajt, majd térjen vissza újra ülő helyzetbe, miközben könyökével érintse meg a térdét. A „rajt” vezényszótól az „állj” vezényszóig (60 mp) tökéletesen végrehajtott felülések számát értékelik.
 3. Láberő mérése (helyből távolugrás cm-ben)
  A teszt leírása: A felvételiző álló helyzetből páros lábról, a karokkal erőteljesen lendítve rugaszkodjon el és ugorjon el a lehető legtávolabbra. Az érvényes távolságot az elugró vonaltól a leérkező leghátsó testrészig mért legrövidebb távolság adja. Két kísérlet engedélyezett, a jobbik eredményt rögzítjük.
 4. Gyorsaság mérése (4×10 m ingafutás)
  A teszt leírása: A 4 × 10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell az elöl lévő vonalat. A rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést. Értékelés: másodperc-tizedmásodperc méréssel.
 5. Kar-váll erőállapotának mérése (a kettő közül az egyik kötelezően választható)
  1. Hajlított karú függés
   A teszt leírása: A felvételizőnek meg kell tartania a hajlított karú helyzetét előre néző tenyérrel a rúdon való függés közben úgy, hogy az álla a rúd felett legyen. A próba akkor fejeződik be, amikor a felvételiző szemmagassága a rúd alá süllyed. Az eredményt másodpercekben mérik.
  2. Fekvenyomás
   A teszt leírása: Meghatározott súly (férfiak 60 kg, nők 25 kg) maximális ismétlésszámú kinyomása fekpadon.
   A szabályosan végrehajtott gyakorlat során a súly leengedésekor a rúd a mellkast éri, kinyomásakor a felső holtponton a könyök nyújtott. A végrehajtott kinyomások számát mérik.

   

Tájékoztató a kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges feladatokról
Tájékoztatom, hogy ha Ön a fizikai, egészségügyi, pszichológiai vizsgálatokon első vagy másodfokon alkalmas minősítést szerzett és a nappali munkarendes képzés valamelyik alábbi szakirányára jelentkezett, akkor az Ön kifogástalan életvitelét a felvételét követően, még a beiratkozása előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat ellenőrizni fogja.

 • Bűnügyi szak: adó- és pénzügyi nyomozó, bűnüldözési, gazdasági nyomozó;
 • Bűnügyi igazgatási szak: bűnügyi nyomozó; gazdaságvédelmi nyomozó;
 • Katasztrófavédelem szak: iparbiztonsági; katasztrófavédelmi műveleti;
 • Rendészeti szak: határrendészeti rendőr; igazgatásrendészeti rendőr; közlekedésrendészeti rendőr; közrendvédelmi rendőr; vám- és pénzügyőri
 • Rendészeti igazgatási szak: határrendészeti; igazgatásrendészeti; közlekedésrendészeti; közrendvédelmi;

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának életvitelét, a hallgatói jogviszony létesítése előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzéséhez a leendő ösztöndíjas hallgatónak, illetve a vele közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozónak hozzá kell járulnia. A hozzájárulás megadása a törvény 3. és 2. számú mellékletének kitöltésével és aláírásával történik.

A kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtásához szükséges egy részletes, általános önéletrajz is. Az önéletrajz elkészítéséhez irányadó szempontrendszert az alábbi linken található dokumentumban találja meg.
A kitöltött és aláírt nyomtatványt, valamint az önéletrajzot kérjük A/4 méretű nyitott borítékban elhelyezni. A boríték közepén kérjük nyomtatott nagy betűkkel feltüntetni a felvételiző nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét.

A borítékot a felvételizőnek a pályaorientációs beszélgetésre kell magával hoznia és a regisztrációnál leadnia. A tartalom ellenőrzése után a borítékot lezárják.
A kifogástalan életvitel ellenőrzésére csak a megfelelő felvételi pontszámot elért pályázók esetében kerül sor. Ha a pályázóval nem létesül ösztöndíjas hallgatói jogviszony a törvény 43. § (6) bekezdése szerint ez ellenőrzés befejezésétől számított 8 napon belül a hozzájáruló nyilatkozatokat meg kell semmisíteni.
Ha a pályázó nem járul hozzá a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez, vele ösztöndíjas hallgatói jogviszony – a megfelelő felvételi pontszám és „alkalmas” minősítés ellenére sem – létesíthető.
Értelmező rendelkezések:

 • hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
 • közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Budapest, 2016. december 12.
dr. Verhóczki János r. ezredes

A nappali munkarendes képzések esetében a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel vizsgálat keretében ellenőrzi a büntetlen előéletet az alábbi törvényi előírások szerint.
A 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 21.§-a előírja, hogy hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű.

22. § A honvédtiszti alap- és mesterképzésben, valamint a rendészeti képzésben nem létesíthető hallgatói jogviszony azzal,

 • aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig, valamint
 • akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
 • akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig,
 • akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős bejezéséig.

A levelező munkarend képzéseire felvettek, valamint a nappali bűnügyi hírszerző, bűnügyi felderítő, a büntetés-végrehajtási, a tűzvédelmi- és mentésirányítási, valamint a biztonsági és migrációs szakirányokra felvételt nyert hallgatóknak a beiratkozásra hozniuk kell 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt (A kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 21. és 22. §. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.)

A katasztrófavédelem alap-, illetve mesterképzési szak a Rendészettudományi Kar képzései között kerül meghirdetésre, nappali és levelező munkarendben.

A nappali munkarendben meghirdetett katasztrófavédelmi műveleti- és iparbiztonsági szakirány képzéseire magyarországi lakóhellyel rendelkező, a felvétel időpontjában 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel. Tájékoztatjuk a kedves hallgatókat, hogy a 2017-es felvételi során, a katasztrófavédelmi műveleti szakirány nappali munkarendben nem lesz meghirdetve mint képzés.

A nappali munkarendben folyó tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományában legalább két éve szolgálatot teljesítő, alapfokú tűzoltó szakképesítéssel, illetve az állományilletékes parancsnok által kiadott támogató nyilatkozattal rendelkező személy vehető fel.

A levelező munkarendben meghirdetett iparbiztonsági szakirány támogatott képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából lehet jelentkezni, a tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelező munkarendű képzésére a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagja jelentkezhet.

http://kvi.uni-nke.hu/uploads/media_items/katasztrofavedelem-alapkepzesi-szak.original.pdf

Tájékoztató a katasztrófavédelem alapszakra jelentkezők alkalmassági vizsgálatairól

A felvételhez szükséges fizikai-, egészségügyi- és pszichológiai vizsgálatok megegyeznek az RTK-ra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálataival, azokat a KVI és az RTK közös szervezésében hajtják végre a jelentkezők.

Pályaalkalmassági vizsgálaton minden civil (nem hivatásos) pályázónak részt kell vennie (a katasztrófavédelmi műveleti-, illetve az iparbiztonsági szakirány nappali munkarendű képzésére jelentkezők esetében).

A pályaalkalmassági vizsgálat elemei:

 • fizikai- kondicionális felmérés
 • egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálat (egy napon)
 • pályaorientációs beszélgetés