Államtudományi és Közigazgatási Kar

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

(négy féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak2017-10-24T13:56:40+00:00

Okleveles közgazdászok a közszolgálatban

A gazdaságtudományi képzési területen alapított Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemelten az államháztartás gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területek szakember-utánpótlását.

Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában képesek lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igazgatásban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító szervezetekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Megismerik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a közmenedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és megoldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-felhasználást érintő témaköröket.

A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak karrierképzés, amely megfelelő mesterképzési opciót kínál a közigazgatásban dolgozók és az NKE alapképzésein végzettek számára is. A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az államtudományi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapképzésein végzettséggel rendelkezőket várjuk.

A közgazdasági és közpolitikai tananyag oktatásában az Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatói mellett a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatói is aktívan közreműködnek.